Podcast: Rolul femeilor în procesul de transformare digitală al Republicii Moldova

Data:

Republica Moldova, ca și toate statele lumii, trece printr-o metamorfoză complexă de digitalizare a tuturor proceselor, în toate sectoarele de activitate. Industria tehnologiei informației este una foarte performantă, care creează locuri de muncă bine plătite atât pe plan național, cât și internațional. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), și Radio Moldova, la inițiativa UN Women Moldova, au lansat miercuri, 8 martie 2023, un podcast cu genericul „Rolul femeilor în procesul de transformare digitală al Republicii Moldova.” 

Podcast

Invitatele podcastului au fost Elena Ivanova, directoarea Crunchyroll Moldova și Adriana Sanduța, coordonatoarea echipei de management al aplicațiilor în cadrul companiei Endava. Alături de moderatorul podcastului, Mihai Mogîldea, director adjunct IPRE, invitatele au discutat despre contribuția importantă a femeilor în dezvoltarea tehnologiilor și inovațiilor, dar și despre clivajul digital în mediul urban și rural și provocările cu care se confruntă femeile într-un domeniu cu multe inegalități și discrepanțe de gen. 

Elena Ivanova, directoarea Crunchyroll Moldova, a menționat că, chiar dacă se lucrează intensiv pentru a integra fetele în domeniul STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică), există un decalaj destul de mare cu privire la rata femeilor care activează în sectorul IT și remunerarea acestora în raport cu bărbații.

„Actualmente, în compania Crunchyroll Moldova, 37% dintre angajați sunt femei, o statistică mult mai bună decât acum 2-3 ani. Respectiv, se observă că eforturile care se investesc în educația fetelor din sectorul IT dă roade. Vorbind despre salarii, pot spune cu siguranță că la început au existat diferențe destul de mari cu privire la remunerarea femeilor în comparație cu bărbații, însă, începând cu 3-4 ani în urmă, am început procesul de egalare a salariilor. Un lucru care nu este atât de greu de făcut, deoarece atunci când se face o ofertă de muncă, salariul se indică în dependență de aptitudinile pe care le demonstrează candidatul sau candidata. Nu este corect, nici conform legislației, să indici că salariul respectiv este pentru femei sau bărbați. La Crunchyroll Moldova, toate salariile sunt egale și sunt primite în dependență de calificările și poziția angajaților”, a declarat Elena Ivanova. 

Adriana Sanduța, coordonatoarea echipei de management al aplicațiilor în cadrul companiei Endava, este absolventa unei specialități IT din cadrul Universității Tehnice a Moldovei. Conform Adrianei, în ultimii ani se observă o creștere activă a numărului de studente la programele de studii din domeniul IT. Dacă cu 5 - 6 ani în urmă numărul fetelor putea fi într-o balanță de o fată la 20 de băieți, în timp, această cifră a ajuns să fie mai mare. 

„În cadrul Universității Tehnice a Moldovei, începând cu anul întâi, am avut ocazia să fiu implicată și să particip la diverse programe care încurajează lucrul în echipă dintre studenți. La fel, am avut și oportunitatea să dezvoltăm proiecte în cadrul companiilor de IT locale, unde am avut acces la toate resursele companiei și am învățat de la profesioniștii din domeniu. Modul de predare în cadrul universității devine tot mai digitalizat și deja în ultimul an de facultate studiile mele au devenit 100% online. De asemenea, calitatea studiilor este la un nivel înalt, inclusiv datorită profesorilor și rectorilor universitari cu expertiză în domeniu, precum și profesioniștilor din cadrul companiilor IT”, a menționat Adriana Sanduța.

În cadrul podcastului, a fost menționat faptul că prioritizarea educației digitale este de o importanță majoră pentru toate treptele educației formale și informale. O altă prioritate o constituie dezvoltarea aptitudinilor femeilor în domeniile digitale și încadrarea acestora în câmpul de muncă al sectorului IT. Transformarea digitală are o dimensiune transversală și este foarte important să existe formate de cooperare între toate instituțiile și actorii, atât din domeniul public, cât și privat.

Podcastul mai poate fi audiat și pe Youtube, precum și pe toate platformele de podcast disponibile.

Acest podcast a fost realizat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Radio Moldova, la inițiativa UN Women Moldova și finanțat de Guvernul Japoniei și Guvernul SUA, în cadrul campaniei dedicate Zilei internaționale a femeilor, cu genericul: „Digitalizare, inovație și tehnologie pentru egalitatea de gen”.