Ziua Internațională a Femeilor: digitalizare, inovare și tehnologie pentru egalitatea de gen

Data:

UN Women Moldova a organizat, la data de 7 martie 2023, evenimentul „Abilitarea femeilor într-o lume digitală”, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor. Acest eveniment a avut drept scop consolidarea colaborării intersectoriale în domeniul digital și încurajarea femeilor și fetelor din Republica Moldova, precum și din Ucraina, să urmeze o carieră în IT sau STEM.  

Abilitarea femeilor într-o lume digitală
Foto: UN Women Moldova / Stela Dontu

Tema  evenimentului se aliniază tematicii principale a celei de-a 67-a sesiuni a Comisiei ONU pentru statutul femeilor (CSW-67) - „Inovarea și schimbările tehnologice, precum și educația în era digitală pentru realizarea egalității de gen și abilitarea tuturor femeilor și fetelor". În acest context, Organizația Națiunilor Unite își dorește să recunoască și să celebreze femeile și fetele care promovează tehnologiile transformatoare și educația digitală, examinând impactul decalajului digital dintre femei și bărbați în contextul agravării inegalităților economice și sociale.  

În mesajul său de salut, Radu Marian, Președinte Comisia parlamentară „Economie, buget și finanțe”, a spus: „De-a lungul istoriei, timp de secole, am pierdut jumătate din potențialul uman, doar pentru că am avut preconcepții greșite. Sarcina noastră, ca stat, este să ne asigurăm că fetele și femeile beneficiază de oportunități egale în ceea ce privește cariera lor. Sunt multe lucruri de făcut, nu doar pentru femeile care se află la o vârstă aptă de muncă, ci și pentru fetele care urmează să aleagă un domeniu de învățământ și activitate. Indiferent de gen, trebuie să știm cu toții că putem aduce contribuții valoroase economiei și putem avea valoare în societate!” 

Viorel Garaz, Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, a declarat la începutul evenimentului că: „Trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a sprijini sistemul educațional și pentru a oferi copiilor și generației tinere a acestei țări competențe digitale și de inovare care le vor permite să făurească atât prezentul, cât și viitorul nostru. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării subliniază importanța promovării egalității de gen în toate sectoarele economiei naționale, sprijinind proiecte educaționale și de formare profesională care vizează participarea femeilor în afaceri. Vă îndemn pe toți să fim promotori și  promotoare ai/ale schimbării și să construim o lume echitabilă pentru toți!” 

Simon Springett, coordonator rezident ONU Moldova, a menționat: „În mod clar, integrarea perspectivelor de gen în tehnologie și inovare este crucială pentru dezvoltarea națională și pentru realizarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Prioritizarea incluziunii în economia și societatea digitală nu este doar o chestiune de echitate, ci și o simplă logică matematică: fără perspectivele și creativitatea a jumătate din populație, știința și tehnologia își vor îndeplini doar jumătate din potențialul lor. Trebuie să ne asigurăm că beneficiile tehnologiilor digitale sunt distribuite egal și ancorate în abordări bazate pe drepturile omului. Promovarea contribuțiilor femeilor în știință, tehnologie și inovație reprezintă o necesitate care aduce beneficii tuturor.” 

Dominika Stojanoska, reprezentanta de țară UN Women Moldova a susține că: „Într-o lume în care tehnologia reflectă și amplifică inegalitățile societății noastre, decalajul de gen în știință și tehnologie împiedică femeile să-și valorifice întregul potențial.  La nivel gloval, femeile reprezintă doar 22% din numărul total al lucrătorilor în sfera inteligenței artificiale, prin urmare este clar că subreprezentarea femeilor în educație și cariera STEM rămâne o barieră majoră pentru participarea lor în planificarea și guvernarea tehnologiei. Prin intermediul evenimentelor destinate dezvoltării capacităților, creșterii gradului de conștientizare publică și crearii spațiilor de lucru prietenoase cu femeile, tot mai multe fete și femei din Moldova se implică activ în lumea digitală și beneficiază de oportunitățile pe care tehnologia și inovația le pot oferi.” 

Abilitarea femeilor într-o lume digitală
Foto: UN Women Moldova / Stela Dontu

Evenimentul organizat în două paneluri de discuții s-a axat pe trei domenii principale: educația digitală, angajarea în câmpul muncii și antreprenoriatul digital, cu implicarea experților/-telor și lideri/-e din aceste domenii, pentru a oferi femeilor și fetelor o platformă de a învăța, socializa și dezvolta o carieră în IT.  Astfel, a fost evidențiată importanța educației și abilităților digitale în contextul schimbărilor tehnologice rapide din ultimii ani. Participanții și participantele au discutat despre modalitățile prin care femeilor și fetelor li se pot oferi oportunități egale în ceea ce privește educația și formarea în domeniul IT și STEM, precum și despre proiectele și inițiativele existente care încurajează aceste abilități. De asemenea, pe parcursul evenimentului a fost explorat impactul antreprenoriatului digital în Republica Moldova și modul în care acesta poate contribui la încurajarea femeilor să își dezvolte afacerile într-un mediu digital în continuă schimbare.

La eveniment au participat reprezentanți și reprezentante ai/ale organizațiilor societății civile, mediului academic, sectorului privat, lideri și lidere de opinie, beneficiare ale proiectelor implementate cu sprijinul UN Women și actuale studente, care s-au familiarizat cu provocările și oportunitățile pe care le întâlnesc femeile într-o lume tot mai digitalizată. 

Domeniul TIC din Republica Moldova este în plină dezvoltare și este considerat unul dintre sectoarele cu cea mai rapidă creștere a economiei. În ceea ce privește decalajul de gen în acest domeniu, există încă o diferență semnificativă între bărbați și femei. În anul 2022, femeile angajate în sectorul TIC au fost remunerate cu 42.8% mai puțin decât bărbații din acest domeniu.