46 de APL-uri din Republica Moldova au aderat la Carta Europeană a Egalității între Femei și Bărbați în viața locală

Data:

Carta Europeană a Egalității între Femei și Bărbați în viața locală a fost elaborată și promovată de Consiliul European al Municipalităților și Regiunilor, și se adresează guvernelor locale și regionale din Europa, pentru a-și asuma un angajament public față de principiul egalității între femei și bărbați. Până în prezent, Carta are peste 1800 de semnatari, iar orașele care au aderat, au devenit mult mai prietenoase pentru copii, contribuie la promovarea oportunităților egale pentru femei și bărbați, încurajează atitudini pozitive și implementează diverse proiecte de dezvoltare a comunităților.

Semnarea Cărții Europene
Evenimentul de semnare a Cărții Europene a Egalității între Femei și Bărbați în viața locală
Credit foto: Aurel Obreja/ UN Women

La 16 noiembrie, 46 de Autorități Publice Locale din Republica Moldova au aderat la Carta Europeană a Egalității între Femei și Bărbați în viața locală. În cadrul evenimentului, s-au reunit primari și primare, reprezentanți și reprezentante ai/ale Parlamentului, Consiliului European al Municipalităților și Regiunilor (CEMR), Rețelei Asociației Autorităților Locale din Sud-Estul Europei (NALAS), precum și ai/ale comunităților locale și internaționale.

Semnarea Cărții Europene
Evenimentul de semnare a Cărții Europene a Egalității între Femei și Bărbați în viața locală, la ecran - șefa secției cooperare a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Magdalena Muller-Uri
Credit foto: Aurel Obreja/ UN Women

La deschiderea evenimentului, șefa secției cooperare a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Magdalena Muller-Uri, a accentuat cât de importantă este asigurarea drepturilor femeilor și bărbaților mai ales acum, când Republica Moldova dorește să devină membră a Uniunii Europene. „Prin semnarea Cartei Europene pentru Egalitatea Femeilor și Bărbaților în viața locală, fiecare autoritate semnatară se angajează să elaboreze un plan de acțiuni în domeniul egalității de gen, care stabilește principiile, acțiunile și resursele necesare acestui scop. Uniunea Europeană va continua să susțină egalitatea de gen, deoarece acesta este un drept fundamental pentru toți și este o valoare esențială pentru orice democrație.”

Semnarea Cărții Europene
Discursul reprezentantei de țară UN Women Moldova, Dominika Stojanoska
Credit foto: Aurel Obreja/ UN Women

În cuvântul său de salut, Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară UN Women Moldova, a sublinat importanța evenimentului. „Avem 46 APL-uri semnatare ale Cartei Europene a Egalității dintre Femei și Bărbați în viața locală. Acestea sunt angajamente ce vor crea mai multe oportunități pentru apărarea drepturilor omului și dezvoltarea economică.” Dominika Stojanoska și-a exprimat gratitudinea față de autoritățile administrației publice locale care au decis să adere. „În rezultat, vor avea de beneficiat femeile și bărbații, fetele și băieții care vor contribui la prevenirea violenței, la dezvoltarea comunităților și la consolidarea acestora.”

Semnarea Cărții Europene
Evenimentul de semnare a Cărții Europene a Egalității între Femei și Bărbați în viața locală
Credit foto: Aurel Obreja/ UN Women

Președinta CALM, Tatiana Badan, a felicitat toate autoritățile locale care își asumă o poziție publică prin care să asigure oportunități egale pentru femei și bărbați, dar și angajamentul de a implementa în comunitățile lor, prevederile Cartei. „Noi, autoritățile locale, prin competenţele noastre şi prin cooperarea cu o întreagă gamă de actori locali, putem întreprinde acţiuni concrete în favoarea egalităţii dintre femei şi bărbaţi. Este necesar să depunem un efort conjugat, astfel încât toți împreună: Autoritățile Publice Locale, cu suportul și expertiza partenerilor, să putem pune în aplicare prevederile Cartei, iar cetățenii ce-i reprezentăm să simtă beneficiile acestor acțiuni.”

La rândul său, președinta Comisiei Parlamentare Administrație Publică, Larisa Voloh, a menționat că egalitatea de gen este determinantă pentru o dezvoltare durabilă. „Egalitatea de gen este atunci când femeile și bărbații se bucură, în aceeași măsură, de bunurile cu valoare socială, de oportunități, de resurse și recompense. Scopul politicii de gen la nivel local este de a asigura ca toate intervențiile APL-urilor să sporească oportunitățile femeilor și bărbaților de a-și exercita drepturile în egală măsură. Inițiativele noastre sporesc capacitățile femeilor din întreaga țară, având ca scop oferirea oportunităților egale de leadership la toate nivelurile decizionale în viața politică, economică, publică dar si asigurarea vieții lor fără violență.”

Semnarea Cărții Europene
Evenimentul de semnare a Cărții Europene a Egalității între Femei și Bărbați în viața locală
Credit foto: Aurel Obreja/ UN Women

La eveniment au fost prezentate beneficiile semnării Cartei, practicile europene și locale de integrare a principiilor de gen în viața comunităților, de implicare a tinerilor și tinerelor, dar și a comunităților în procesele de luare a deciziilor. Nu în ultimul rând, în cadrul reuniunii a avut loc a decernarea certificatelor semnatarilor Cartei Europene a Egalității între femei și bărbați în viața locală.

Evenimentul a fost organizat de UN Women, în cadrul Proiectului EVA - Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, în cooperare cu UNICEF Moldova, finanțat de Uniunea Europeană, și în parteneriat cu CALM, cu sprijinul financiar din Suediei.