Peterson Magoola: problemele de gen nu sunt doar probleme ale femeilor

Data:

Peterson Magoola, Reprezentant interimar de țară UN Women Moldova. Credit: UN Women Moldova

2020 este o un reper important pentru egalitatea de gen. Nu doar pentru femei și fete, ci pentru toți cei care vor să trăiască într-o lume mai corectă, care nu lasă pe nimeni în urmă. Este anul Generației Egalității, în care ne mobilizăm pentru a realiza drepturile femeilor, și pentru a marca 25 de ani de punere în aplicare a Platformei de Acțiune de la Beijing. În plus, în acest an se finalizează o etapă de referință, cu durata de cinci ani, în calea realizării  Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă; cea de-a 20-a aniversare a rezoluției Consiliului de Securitate ONU nr. 1325 privind femeile, pacea și securitatea; cea de-a 75-a aniversare a Organizației Națiunilor Unite și cea de-a 10-a aniversare de la crearea UN Women.

Toate aceste convenții internaționale, cu sprijinul ONU și al partenerilor de dezvoltare, au contribuit la eforturile naționale de protejare a drepturilor femeilor și fetelor și au definit aceste eforturi. Mai mult ca oricând, societatea civilă susține cu tot mai multă tărie și continuă să pledeze în favoarea șanselor egale pentru femei și pentru protecția femeilor împotriva tuturor formelor de vulnerabilitate.  Instituțiile naționale întreprind măsuri pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a cadrelor de politici pentru crearea mediului propice, creșterea investițiilor în sisteme care să pună la dispoziție servicii esențiale pentru femei și fete în domeniul educației, sănătății, justiției și protecției împotriva tuturor formelor de violență în întreaga lume. De-a lungul anilor, asistăm la creșterea nivelului de reprezentare a femeilor în parlamentele naționale.

În Republica Moldova s-au înregistrat progrese în mai multe domenii. Reprezentarea femeilor deputate în Parlamentul Republicii Moldova a crescut de la 3,7% în primul Parlament din 1990-1994, la 25,7% după ultimele alegeri din 2019, ceea ce demonstrează un oarecare progres. În afară de aceasta, în 2019 s-au obținut rezultate importante în cadrul alegerilor locale, unde 6 din 8 femei candidate cu dizabilități și 4 din 14 femei candidate rome au fost alese pentru funcțiile de consilier locali. Acest lucru este o adevărată reușită, în special pentru grupurile subreprezentate. Pentru a asigura progresul și responsabilizare cu referire la rezultatele de gen în Republica Moldova au fost create o serie de structuri guvernamentale și mecanisme de coordonare, cum ar fi Comisia guvernamentală pentru egalitatea între femei și bărbați. De asemenea, există progrese în ceea ce privește revizuirea cadrului juridic și politic, precum Legea privind asigurarea egalității de șanse pentru femei și bărbați, modificată recent.

În ciuda acestor câștiguri, există domenii în care trebuie să ne accelerăm eforturile. De exemplu, în Republica Moldova, 7 din 10 femei (63,4%) s-au confruntat cel puțin o dată în viață cu unul sau mai multe tipuri de violență. În ceea ce privește serviciile esențiale, este important să le consolidăm pe cele existente și să creăm noi, bazate pe nevoile femeilor și fetelor supuse violenței.

Femeile din Moldova rămân subreprezentate în viața socială, politică și economică. În Guvern este doar o singură ministră. În plus, conform ultimelor date prezentate de Biroul Național de Statistică, femeile din Moldova acordă mult mai mult timp și eforturi gospodăriei casnice și îngrijirilor decât bărbații. Femeile care au copii desfășoară cu 20,4% mai puține activități economice decât femeile fără copii și cu 16,4% mai puține decât bărbații cu copii. Femeile din Moldova câștigă în medie cu 14% mai puțin decât bărbații în aceleași poziții, iar cea mai mare rată de inegalitate a salariilor (38%) se atestă în sfera financiară și de asigurări, precum și în domeniul informației și telecomunicațiilor (32,5%). Femeile continuă să fie supuse stigmatului și discriminării. Acest lucru stă la baza vulnerabilităților cu care se confruntă femeile din cauza lipsei de oportunități economice, a violenței bazate pe gen și a subreprezentării în rolurile de conducere.

Un Women Moldova, în parteneriat cu guvernul, instituțiile naționale, societatea civilă, mișcările de femei și grupuri de tineri, realizează intervenții țintite, care vizează promovarea participării femeilor în procesele de luare a deciziilor la toate nivelurile; creșterea abilităților economice ale femeilor și accesul lor la oportunități economice; combaterea stereotipurilor de gen și a violenței bazate pe gen; și promovarea masculinității pozitive, în scopul de a face viața tuturor femeilor și bărbaților, băieților și fetelor mai bună.

Fără a aduce femeile și fetele în prim-plan și fără implicarea acestora cu sens în procesele de luare a deciziilor, este evident că progresele în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a celor de dezvoltare durabilă, vor fi limitate. Astfel, pentru noi, intervențiile care răspund nevoilor femeilor și fetelor rămân esențiale.

Doresc să reamintesc din nou bărbaților că problemele legate de gen nu sunt doar probleme ale femeilor, acestea sunt probleme care ne privesc pe toți - femei și bărbați, fete și băieți, și reprezintă probleme de dezvoltare. Deci, trebuie să lucrăm împreună și să ne unim eforturile în asigurarea faptului că drepturile femeilor și fetelor sunt protejate și promovate atunci când ne trasăm calea spre atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. 

La mulți ani de Ziua Internațională a Femeilor! Să nu uităm că această zi este despre egalitatea de gen și drepturile femeilor și fetelor. Deci, să sărbătorim această zi ca Generația Egalității!

Peterson Magoola, Reprezentant interimar de țară UN Women Moldova