Declarația Directoarei Executive a UN Women cu ocazia Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, 25 noiembrie 2019

Eradicarea violului – un cost de neîngăduit pentru societate. Dacă ar fi să mi se îndeplinească o dorință, atunci mi-aș dori eradicarea totală a violului. Această dorință presupune dispariția unei arme semnificative de război din arsenalul de conflicte, absența unei evaluări zilnice a riscurilor pentru fete și femei în spațiile publice și private, suprimarea unei afirmări violente a puterii și o schimbare de anvergură pentru societate.

Data:

Violul nu este un act unic și efemer. Acesta își lasă amprente pe corpul nostru, dar și rămâne gravat în amintiri. Violul poate avea consecințe pe care nu le alegem, consecințe care ne schimbă viața – o sarcină sau transmiterea unei boli. Efectele de lungă durată, devastatoare, se extind și asupra altor persoane: familie, prieteni, parteneri și colegi. Atât în situații de conflict, cât și într-un mod pașnic, violul împinge femeile să părăsească anumite comunități din frica de a fi agresate sau stigmatizate din cauza statutului lor de victime. Femeile și fetele care fug de la casele lor în calitate de refugiate sunt expuse unor condiții de trai și de transport periculoase și precare. Ușile nu întotdeauna se încuie, iluminatul este uneori defect, iar instalațiile sanitare nu sunt neapărat adaptate.

Fetele căsătorite de la vârste fragede fiind în căutare de o securităte sporită la domiciliu sau în lagărele de refugiați pot fi prinse în situații de viol legitim, iar cele care doresc să scape au prea puține recurse să găsească, de exemplu, adăpost sau locuințe sigure.

În marea majoritate a țărilor, adolescentele sunt cele mai expuse riscului de violență sexuală din partea fostului sau actualului soț, partener sau iubit. Din eforturile noastre întreprinse asupra altor forme de violență, știm că milioane de femei și fete nu sunt în siguranță acasă la ele.

Aproape la nivel mondial, majoritatea celor care comit violuri nu sunt denunțați sau rămân nepedepsiți. Pentru a putea denunța un act de violență, femeile trebuie în primul rând să dea dovadă de o reziliență enormă pentru a retrăi agresiunea. În al doilea rând, ele trebuie să știe unde să meargă și să aibă un anumit grad de încredere în receptivitatea serviciilor pe care le caută – presupunând că există servicii la care să apeleze.  În multe țări, femeile știu că, odată ce denunță o agresiune sexuală, sunt mult mai susceptibile de a fi învinovățite decât și-ar putea imagina și trebuie să facă față unui sentiment nejustificat de rușine. Toate acestea au tendința de a înăbuși vocile femeilor în jurul violului, ducând la o sub-raportare semnificativă și la continuarea impunității violatorilor.  Potrivit cercetărilor, doar o mică parte din adolescentele care sunt supuse unor raporturi sexuale forțate solicită ajutor profesional. În același timp, mai puțin de 10% dintre femeile care au căutat ajutor după ce au fost victime ale violenței au apelat la poliție. 

În vederea creșterii responsabilității, o acțiune pozitivă este de a face violul ilegal, oriunde și oricând. La ora actuală, peste jumătate din țări continuă să nu aibă legi în care violul conjugal este explicit recunoscut drept infracțiune penală sau care se bazează pe principiul consimțământului. Pe lângă incriminarea violului, trebuie să depunem mult mai multe eforturi pentru a plasa victimele în centrul intervențiilor și a trage violatorii la răspundere. În acest scop, trebuie să consolidăm capacitatea forțelor de ordine să investigheze aceste infracțiuni și să sprijinim victimele pe toată durata procesului de justiție penală, oferindu-le acces la asistență juridică, la serviciile poliției și justiției, precum și la serviciile sociale și de sănătate, în special pentru cele mai marginalizate femei.

Recrutarea mai multor femei în forțele de poliție și organizarea de instruiri adecvate pentru ele este un prim pas indispensabil pentru a ne asigura că victimele încep să aibă din nou încredere și simt că plângerea lor este luată în serios la fiecare etapă a unui proces care poate fi complex. Progresele în direcția eradicării violului impun, de asemenea, să combatem eficient numeroasele obstacole instituționale și structurale, sistemele patriarhale și stereotipurile negative de gen care există în instituțiile de securitate, de poliție și judiciare, dar și în celelalte instituții.

Cei care folosesc violul ca armă știu doar cât de puternic acesta traumatizează și cum suprimă vocea și acțiunea.  Este un cost intolerabil pentru societate. Nici o altă generație nu trebuie să sufere consecințele violului. 

Noi suntem Generația Egalitate și vom pune capăt violului!