Parlamentarii din Europa de Est și Asia Centrală își unesc forțele pentru a sprijini participarea femeilor în viața publică

În jur de 90 de deputați, aleși locali și reprezentanți ai societății civile din 11 țări din Europa de Est și Asia Centrală s-au reunit la Chișinău pentru a identifica soluții pentru a promova și apăra drepturile femeilor și pentru a încuraja participarea lor activă în viața publică, dar și politică. Ei au convenit asupra necesității de a întreprinde acțiuni urgente pentru eliminarea discriminării și a violenței împotriva femeilor și pentru îmbunătățirea legislației din domeniul egalității dintre femei și bărbați, dintre fete și băieți.

Data:

Parlamentarii din Europa de Est și Asia Centrală s-au reunit la Chișinău.
Parlamentarii din Europa de Est și Asia Centrală s-au reunit la Chișinău. Foto: ONU Moldova/ Eduard Bâzgu

Conferința regională de două zile este organizată de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), cu susținerea Parlamentului Republicii Moldova și în parteneriat cu Guvernul Suediei.

 

Conferința oferă un forum pentru schimbul de bune practici privind promovarea participării femeilor în viața politică și elaborarea de politici în care să se țină cont de experiențele și de necesitățile specifice ale femeilor și bărbaților.

 

„Sperăm că acest eveniment să deschidă noi căi de cooperare între țări și regiuni. Credem că există un potențial mare să învățăm unii de la alții și să întreprindem măsuri comune. Anul trecut, Parlamentul Republicii Moldova a făcut un pas important, adoptând o cotă de gen de 40% pe listele de partid”, a afirmat Vladimir Vitiuc, Vicepreşedintele Parlamentului Republicii Moldova.

 

Timp de mai mulți ani, PNUD, UN Women și OSCE-ODIHR, în colaborare cu partenerii lor, au promovat drepturile și abilitarea femeilor, inclusiv pe scena politică, în Europa de Est și Asia Centrală. Totuși, regiunea continuă să se confrunte cu provocări persistente în ceea ce privește atingerea egalității dintre bărbați și femei.

 

În pofida unor succese, s-au înregistrat progrese limitate în ceea ce privește sporirea participării femeilor în parlamente și adoptarea unor legi prin care să fie promovată în mod eficient egalitatea de gen și abilitarea femeilor în Europa de Est și Asia Centrală. Femeile constituie doar aproximativ 20% din numărul de deputați, în timp ce reprezentarea lor în administrațiile locale continuă să fie la fel de scăzută, cu doar 15% femei alese în funcția de primare în toată regiunea. Pentru a înregistra progrese în direcția angajamentelor de dezvoltare durabilă până în 2030, este important ca toate țările din aceste regiuni să întreprindă acțiuni concrete pentru majorarea numărului de femei în funcții de decizie.

 

„Această conferință regională oferă o ocazie excelentă și unică de a face schimb de experiență și de bune practici pe un subiect foarte important – cum pot Parlamentele să își îndeplinească funcțiile reprezentative, legislative și de supraveghere astfel încât să avanseze egalitatea de gen", a declarat Signe Burgstaller, ambasadoarea Suediei în Republica Moldova.

 

„Parlamentele trebuie să răspundă la solicitările coalițiilor de femei, întrucât aceste coaliții reprezintă adesea vocea unor grupuri, care, în mod tradițional, sunt sub-reprezentate”, a menționat Marcin Walecki, șeful Departamentului pentru democratizare al ODIHR.

 

Este nevoie de a pune în aplicare imediat politici care să abordeze inegalitatea dintre femei și bărbați atât în sfera publică, cât și în cea personală, inclusiv în cea a ocupării forței de muncă, muncii neremunerate de îngrijire și celei casnice, securității și consolidării păcii, migrației, precum și să prevină și să combată încălcările persistente ale drepturilor femeilor, prin întreprinderea unor măsuri pentru eradicarea violenței bazate pe gen.  

 

„Ne aflăm la un moment de cotitură, când trebuie să atingem un nivel egal de participare a femeilor în viața politică și publică. Realizarea celor 17 Obiective Globale, până în anul 2030, depinde de acest lucru”, a declarat Dafina Gercheva, coordonatoare rezidentă ONU și reprezentantă permanentă PNUD în Republica Moldova.

 

Conferința servește drept o platformă de discuții și lansare de idei pentru viitoare acțiuni de colaborare, pentru promovarea liderismului feminin în politică și a egalității de gen în întreaga regiune.