Egalitatea înseamnă afaceri

Imagine
Ghid WEPs RO cover
Autori/editori
Acest Ghid a fost elaborat de Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) în parteneriat cu Business Consulting Institute (BCI) și finanțat de Suedia.

Ghidul de implementare a Principiilor de Abilitare a Femeilor își propune să mobilizeze instituțiile și organizațiile din diferite sectoare și nivele, pentru a asigura abilitarea femeilor la locul de muncă, în diferite domenii de activitate și în proiecte de responsabilitate socială.

Acest ghid include informații detaliate privind etapele necesare pentru a pune în aplicare prin­cipiile de abilitare a femeilor și exemple de bune practici care vor inspira toate companiile din Re­publica Moldova să se implice mai activ.

Nu există o metodă unică pentru o companie de a încorpora aceste principii în modelele de management. Prin urmare, acest ghid a fost elaborat pentru a ajuta companiile în specifica­rea și punerea în aplicare a propriului lor model.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Tipul de resurse: Manuale / ghiduri
Anul publicației
2020