Curs pentru funcționarii publici – „Egalitatea De Gen”

Imagine
CURS PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI
Autori/editori
BAURCIULU Anjela

Importanța strategică a asigurării egalității de gen în Republica Moldova reiese atât din angajamentele internaționale ale statului, cât și din nevoile naționale privind consolidarea unei societăți echitabile în contextul dezvoltării sustenabile. Integrarea egalității de gen la nivel național reprezintă un proces continuu de perfecționare a activităților de planificare strategică, realizare a acțiunilor, evaluare și monitorizare a impactului asupra beneficiarilor femei, bărbați, fete și băieți.

Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017–2021 acordă un loc important fortificării mecanismului instituțional prin consolidarea capacităților resurselor umane din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale. În cadrul ariei de intervenție „Mecanism instituțional”, Guvernul Republicii Moldova a atribuit Academiei de Administrare Publică (AAP) un rol important în pregătirea, instruirea și formarea funcționarilor publici în domeniul egalității de gen în scopul transpunerii abordării integratoare de gen în activitățile strategice și operaționale din cadrul administrației publice centrale și locale.

Inițiativa elaborării cursului „Egalitatea de gen” pentru funcționarii publici a fost definitivată în cadrul parteneriatului dintre UN Women Moldova și Academia de Administrare Publică, încheiat în anul 2018, fiind parte componentă a programului de integrare a perspective de gen în toate activitățile Guvernului Republicii Moldova la nivel central și local. Cursul „Egalitatea de gen pentru funcționarii publici” va fi inclus în cadrul învățământului postuniversitar obligatoriu, fiind destinat funcționarilor publici pentru toate nivelurile și regiunile țării.

Vedeți online/descărcați

Materialele cursului pot fi descărcate aici: Manualul; Ghidul Facilitatorului

Prezentările cursului pot fi descărcate aici: Modulul 1 - Introducere; Modulul 1; Modulul 2; Modului 3; Modulul 4; Modulul 5; Modulul 6

 

Informație bibliografică

Tipul de resurse: Manuale / ghiduri
Anul publicației
2020