[MANUAL] Dimensiunea de gen în sectorul de securitate și apărare

Imagine
Dimensiunea de gen în sectorul de securitate și apărare
Autori/editori
Autoare: Natalia Albu, doctor în științe politice, conferențiar universitar; Referentă: Valentina Bodrug-Lungu, doctor habilitat în pedagogie și psihologie, expertă în politici de gen

Reieșind din faptul că dimensiunea de gen, în primul rând, este un subiect noupentru mulți membri ai forțelor armate, iar, în al doilea rând, introducerea uneiperspective de gen în cadrul sectorului de apărare generează discuții la aceastătemă (precum stereotipurile de gen sau drept critică a modului în care forțele lorarmate tratează femeile), acest manual are drept obiectiv major de a construi oînțelegere comună și de a identifica necesitățile de integrare a perspectivei degen în structurile și operațiunile militare.

Manualul este structurat în patrumodule de bază:

(I) – Concepte fundamentale pentru înțelegerea noțiunii de gen – elucideazăprincipalii termeni de referință sex și gen/gender, stereotipurile de genși modul în care acestea sunt stabilite, implicațiile culturii asupra stabiliriirelațiilor de gen, esența și semnificația socializării de gen;

(II) – Politici și direcții de promovare a perspectivei de gen în domeniul păciiși securității – se referă la factorii care au determinat instituționalizareaperspectivei de gen în domeniul de pace și conflict la nivel internațional,identifică instrumentele internaționale care asigură implicarea femeii înpace și conflict (rolul ONU, NATO, UE), structurează legislația națională cureferire la integrarea aspectelor de gen în sectorul de securitate și apărareal Republicii Moldova;

(III) – Abordarea integratoare a egalității de gen în sectorul de apărare – oferăun cadru desfășurat/extins privind facilitarea integrării perspectivei degen în sectorul de securitate, în general, și apărare, în particular;

(IV) – Violența sexuală și în bază de gen în condiții de pace și conflict – fundamenteazăcunoștințele privind înțelegerea impactului conflictelor asuprafemeilor și bărbaților, băieților și fetelor, de asemenea explică ce înseamnăviolența sexuală în raport cu pacea și conflictul, pune în discuție obligațiilepersonalului militar, modul în care aceștia trebuie să acționeze în caz deviolența sexuală, oferă cele mai bune practici de combatere a violenței înbază de gen și identifică instrumente naționale și internaționale în acestdomeniu.

Manualul a fost elaborat cu suportul UN Women Moldova și cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei, în colaborare cu Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” privind oferirea asistenței în elaborarea unui curs despre egalitatea de gen în sectorul de securitate și apărare.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Tipul de resurse: Manuale / ghiduri
Anul publicației
2017