[MANUAL] Dimensiunea de gen în sectorul de securitate și apărare

Autori/editori: Autoare: Natalia Albu, doctor în științe politice, conferențiar universitar; Referentă: Valentina Bodrug-Lungu, doctor habilitat în pedagogie și psihologie, expertă în politici de gen

Reieșind din faptul că dimensiunea de gen, în primul rând, este un subiect nou pentru mulți membri ai forțelor armate, iar, în al doilea rând, introducerea unei perspective de gen în cadrul sectorului de apărare generează discuții la această temă (precum stereotipurile de gen sau drept critică a modului în care forțele lor armate tratează femeile), acest manual are drept obiectiv major de a construi o înțelegere comună și de a identifica necesitățile de integrare a perspectivei de gen în structurile și operațiunile militare.

Manualul este structurat în patru module de bază:

(I) – Concepte fundamentale pentru înțelegerea noțiunii de gen – elucidează principalii termeni de referință sex și gen/gender, stereotipurile de gen și modul în care acestea sunt stabilite, implicațiile culturii asupra stabilirii relațiilor de gen, esența și semnificația socializării de gen;

(II) – Politici și direcții de promovare a perspectivei de gen în domeniul păcii și securității – se referă la factorii care au determinat instituționalizarea perspectivei de gen în domeniul de pace și conflict la nivel internațional, identifică instrumentele internaționale care asigură implicarea femeii în pace și conflict (rolul ONU, NATO, UE), structurează legislația națională cu referire la integrarea aspectelor de gen în sectorul de securitate și apărare al Republicii Moldova;

(III) – Abordarea integratoare a egalității de gen în sectorul de apărare – oferă un cadru desfășurat/extins privind facilitarea integrării perspectivei de gen în sectorul de securitate, în general, și apărare, în particular;

(IV) – Violența sexuală și în bază de gen în condiții de pace și conflict – fundamentează cunoștințele privind înțelegerea impactului conflictelor asupra femeilor și bărbaților, băieților și fetelor, de asemenea explică ce înseamnă violența sexuală în raport cu pacea și conflictul, pune în discuție obligațiile personalului militar, modul în care aceștia trebuie să acționeze în caz de violența sexuală, oferă cele mai bune practici de combatere a violenței în bază de gen și identifică instrumente naționale și internaționale în acest domeniu.

Manualul a fost elaborat cu suportul UN Women Moldova și cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei, în colaborare cu Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” privind oferirea asistenței în elaborarea unui curs despre egalitatea de gen în sectorul de securitate și apărare.

Vedeți online/descărcați

Modulul 1: Concepte fundamentale pentru înțelegerea noțiunii de gen

Modulul 2: Politici și direcții de promovare a perspectivei de gen în domeniul păcii și securității

Modulul 3: Abordarea integratoare a egalității de gen în sectorul de apărare

Modulul 4: Violența sexuală și în bază de gen în condiții de pace și conflict

Informație bibliografică

Acoperire geografică: Europa și Asia Centrală; Republica Moldova

Domeniile tematice: Consolidarea păcii; Egalitate și inegalitate de gen

Tipul de resurse: Manuale / ghiduri

Anul publicației: 2017

Publicat de către: Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women)