UN Women susține femeile producătoare din Moldova

Data:

Un eveniment dedicat femeilor producătoare din Moldova cu genericul „Dezvoltarea oportunităților de afaceri pentru femeile producătoare” a avut loc astăzi la Chișinău. Evenimentul a fost organizat de UN Women Moldova în colaborare cu Ministerul Agriculturii cu sprijinul financiar al Suediei.

UN Women susține femeile producătoare din Moldova

În cadrul evenimentului, au fost prezentate rezultatele Studiului privind evaluarea necesităților femeilor producătoare locale în dezvoltarea durabilă a afacerilor. În procesul de elaborare a studiului, au fost chestionate 73 de femei producătoare și procesatoare din mediul rural cât și urban, dintre care ulterior au fost identificate 10 femei cu care s-a discutat în cadrul interviurilor individuale. Astfel, printre principalele provocări în dezvoltarea durabilă a afacerilor, identificate de femeile antreprenoare – procesatoare și producătoare – se numără: insuficiența mijloacelor financiare și accesul limitat la finanțe, accesarea piețelor de desfacere și cerințe exagerate vizavi de certificare și standarde de conformitate. Pentru a ajuta femeile producătoare să depășească aceste provocări, pe parcursul lunii februarie, sunt organizate 10 sesiuni de formare pentru consolidarea capacităților și dezvoltarea abilităților femeilor producătoare. De asemenea, 10 femei vor beneficia de sprijin financiar a câte 30 000 lei, în cadrul programului de sprijin de tip Vouchere. Un catalog virtual pentru a promova femeile producătoare la fel va fi elaborat.

Discrepanțele persistente de gen, dezavantajele cu care se confruntă femeile și fetele din mediul rural în accesarea activelor, resurselor, serviciilor și oportunităților esențiale, combinate cu discriminarea de gen, le împiedică să își valorifice potențialul la maxim. Diferențele de gen sunt deosebit de pronunțate în zonele rurale în care populația activă din punct de vedere economic este mai mică în general. Potrivit Biroului Național de Statistică, din populația activă în 2020, 32,8% dintre femeile și 40,2% dintre bărbații care trăiau în zonele rurale erau activi din punct de vedere economic. Rata de ocupare a femeilor din mediul rural este de 31,8%, iar pentru bărbații din mediul rural este de 38,7%. În conformitate cu datele studiului „Antreprenoriatul feminin în Republica Moldova”, afacerile deținute de femei generează profituri de 2,6 ori mai puține decât companiile deținute de bărbați, venituri de două ori mai mici și obțin cu 17,5% mai puțin productivitatea muncii. În plus, impactul economic al pandemiei a afectat într-o măsură mai mare femeile și în special femeile antreprenoare.

Iurie Scripnic, Secretar de Stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, care a participat la eveniment, a menționat că „Fermierele beneficiază de un sprijin financiar mai mare cu 15% față de alte categorii din Fondul Național de Dezvoltare Agricolă și a Mediului Rural, și ne bucură faptul că de la an la an avem o creștere a fermierelor încadrate în sectorul agro-industrial. Mai mult de 800 de fermiere își desfășoară afacerile în sectorul agro-industrial.”

„Dezvoltarea rurală este crucială pentru a îmbunătăți calitatea vieții și bunăstarea economică a cetățenilor. În acest sens, este importantă nu doar infrastructura fizică ci și atenția sporită programelor de abilitare economică, infrastructură socială. Ca și în toate domeniile de politici, putem reuși doar dacă includem în proces toată populația, femei și bărbați, fete și băieți. Concentrarea eforturilor la înlăturarea barierelor care pot să existe, lucrând cu femeile producătoare și antreprenoare din zonele rurale, prin intermediul programelor specializate, pot crea oportunități egale și contribui, astfel, la dezvoltarea unor comunități mai bune.” a spus Excelența Sa, Katarina Fried, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, prezentă la eveniment.

Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară UN Women Moldova, a afirmat că „Accesul femeilor la venit, la oportunități decente de angajare sunt esențiale pentru abilitarea economică a femeilor și pentru atingerea egalității de gen. Având în vedere că agricultura este factorul ce stă la baza dezvoltării economice a Republicii Moldova, nu putem supraestima aportul femeilor producătoare. Este foarte important să sprijinim femeile producătoare în dezvoltarea afacerilor pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă echitabilă și reziliență în fața pandemiei COVID-19 și a schimbărilor climatice.”

Raimund Jehle, reprezentant FAO în Moldova, consideră că „Femeile din Republica Moldova au nevoie de mai multe oportunități în vederea sporirii capacităților lor în ceea ce privește gestionarea afacerilor agricole. Pentru noi este îmbucurător că avem posibilitatea de a coopera cu actorii relevanți prin intermediul acestui proiect, de a susține fermierele locale și de a răspunde necesităților lor”.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Sprijin femeilor producătoare locale în dezvoltarea afacerilor, pentru creșterea durabilă și reziliența pe fonul pandemiei COVID-19 și a potențialelor sale urmări” implementat de Sweet Mary SRL în parteneriat cu AO LegalTech, în colaborare cu UN Women Moldova și sprijinul financiar al Suediei.