Istorii de curaj și abilități: Dialog cu femeile cu dizabilități, societatea civilă și autorități

Data:

Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități este marcată anual, la 3 decembrie, cu scopul de a spori gradul de conștientizare al provocărilor legate de dizabilitate și mobilizarea sprijinului pentru a asigura bunăstarea, demnitatea și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. În acest an această zi a avut drept temă „Uniți/-te în acțiune pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă pentru, cu și de către persoanele cu dizabilități”.

În 2022, în Republica Moldova, persoanele cu dizabilități au reprezentat 6,5% din populația totală a țării. Conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, numărul persoanelor recunoscute cu dizabilități în Republica Moldova a constituit 168,0 mii persoane.

panel
Credit foto: Stela Dontu/UN Women

În contextul Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități, dar și al Campaniei 16 Zile de activism pentru eliminarea violenței față de femei și fete, UN Women a organizat, la 5 decembrie, evenimentul „Istorii de curaj și abilități: Dialog cu femeile cu dizabilități, societatea civilă și autorități”. Evenimentul și-a propus să celebreze vocile femeilor cu dizabilități din comunitatea locală și din rândul persoanelor refugiate, dar și să aducă în prim-plan perspectivele, experiențele și bunele practici ale organizațiilor persoanelor cu dizabilități, dar și a autorităților din domeniu.

Prezent la eveniment, Vasile Cușca, secretar de stat, domeniul asistență socială în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, a vorbit despre noul Program național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități ce urmează să fie aprobat pentru anii 2024-2028 și care recent a fost supus unor consultări la care au participat reprezentanți/-te ai/ale autorităților publice centrale, instituțiilor publice, Avocatului Poporului și societății civile. „În cadrul noului Programul vrem să reflectăm toate problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și soluțiile acestor probleme, ca să propunem acțiuni concrete pentru asigurarea incluziunii persoanelor cu dizabilități.”

vasile cusca
Credit foto: Stela Dontu/UN Women

Noul document de politici își propune să abordeze problemele persoanelor cu dizabilități din perspectivă multidisciplinară, iar principalele domenii de intervenție se vor axa pe accesibilitate, sănătate, asistență socială, educație, abilitarea și participarea persoanelor cu dizabilități, asigurarea dreptului tuturor persoanelor cu dizabilități la integritate fizică și psihică și autonomie personală, la egalitate și nediscriminare și protecție împotriva tuturor formelor de violență.

Totodată, în cadrul dialogului, au fost abordate aspecte ce țin de incluziunea educațională a persoanelor cu dizabilități și rolul primordial al educației pentru dezvoltarea lor.

Galina Gavriliță, consultantă principală a Direcției coordonare politici publice și integrare europeană, în cadrul Ministerului Educației și Cercetării a făcut referire la eforturile direcționate spre asigurarea unei educații incluzive. „Astăzi, în învățământul general, profesional tehnic și superior putem deja asigura accesul atât fizic cât și educațional pentru persoane cu diverse dizabilități. Avem planuri și programe individuale educaționale care se adaptează la nevoile copilului. Totodată, ne axăm pe un proiect de reorganizare a serviciilor raionale de asistență psiho-pedagogică, în cadrul cărora vom avea o activitate mai amplă de ajutorare a elevilor/-elor cu dizabilități dar și părinților acestora. A schimba mentalitatea este greu, dar a schimba viziunea asupra unor aspecte, a prelua diverse modele și a le implementa în societate - este mai ușor.”

galina gavrilita
Credit foto: Stela Dontu/UN Women

„Este esențial să colaborăm cu femeile cu dizabilități și să avansăm, ținând cont de vocile lor. Este important să ne bazăm pe experiențe reale pentru a identifica principalele bariere și provocări cu care ele se confruntă. Ne angajăm să lucrăm în continuare împreună cu guvernul și organizațiile societății civile pentru a dezvolta inițiative eficiente, transformând conceptul de dizabilitate într-o recunoaștere a diverselor abilități și competențe,” a susținut cu fermitate Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară UN Women Moldova.

dominika
Credit foto: Stela Dontu/UN Women

În cadrul discuției s-a făcut referire și la Declarația unui grup de femei și fete cu dizabilități, înaintată Ministerului Muncii și Protecției sociale în primăvara acestui an, al cărei scop este de a reitera necesitățile lor și de a oferi un șir de soluții pentru provocările cu care se confruntă, eliminând orice formă de stigmatizare și discriminare, contribuind la crearea unei societăți incluzive.

Una dintre semnatarele acestei declarații este și Ludmila Jalbă, mama unui copil cu dizabilități. Prezentă la eveniment, ea a vorbit despre provocările pe care le-a întâmpinat de-a lungul timpului, dar și despre motivația ei de a se implica în proiecte și inițiative ce sprijină comunitatea persoanelor cu dizabilități. „Trăiesc cu un copil cu dizabilități și de-a lungul timpului m-am confruntat cu toate problemele cu care se poate confrunta o mamă. Ceea ce m-a făcut mai puternică, a fost dorința fetiței mele de a fi un copil integrat.”

Ludmila Jalba
Credit foto: Stela Dontu/UN Women

Provocările cu care se confruntă persoanele cu dizabilități din Moldova, sunt comune și pentru persoanele refugiate cu dizabilități. De la începutul invaziei Federației Ruse în Ucraina, Moldova a găzduit peste 360,000 de persoane refugiate. Printre care se regăsește și mama lui Andrei Apasov, o femeie cu dizabilitate locomotorie, beneficiară a inițiativei implementate de A.O. „Motivație” în cadrul proiectului „Consolidarea rezilienței socio-economice a femeilor și fetelor afectate de criza refugiaților din Ucraina” implementat de UN Women și finanțat de Guvernul Japoniei. Bărbatul a povestit despre sprijinul care le-a fost acordat de organizațiile pentru persoanele cu dizabilități din țara noastă. „Am beneficiat de foarte multă susținere. Ne-a fost asigurat transport adaptat pentru deplasarea la centre de acomodare, a fost oferită asistența necesară pentru mama mea, care are nevoi speciale, inclusiv, am primit produsele de care aveam nevoie. Mama mea mereu zice ca a început să trăiască din nou, datorită sprijinului pe care l-am primit în Moldova.”

question
Credit foto: Stela Dontu/UN Women

În cadrul dialogului a fost reiterată și viziunea organizațiilor societății civile, participante în panel din partea Asociației Antreprenorilor cu Dizabilități din Republica Moldova și A.O. „Motivație”. Astfel, pentru a promova incluziunea persoanelor cu dizabilități este crucială asigurarea accesului la învățământ, la independența financiară, precum și integrarea în procesele decizionale politice și sociale.

Evenimentul „Istorii de curaj și abilități: Dialog cu femeile cu dizabilități, societatea civilă și autorități” este organizat în contextul proiectului „Integrarea dimensiunii de dizabilitate în intervențiile umanitare la criza refugiaților din Ucraina”, implementat de UN Women și alte Agenții ONU, finanțat în cadrul Parteneriatului Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (UNPRPD), și proiectului „Consolidarea rezilienței socio-economice a femeilor și fetelor afectate de criza refugiaților din Ucraina” implementat de UN Women și finanțat de Guvernul Japoniei.