Măsuri de protecție în contextul COVID-19 Sporirea rezilienței pentru a face față stresului cauzat de pandemia COVID-19. Sănătatea mintală și sprijin psiho-social în anxietate și depresie cauzată de pandemia COVID-19

Membrii și membrele Grupului de lucru ai societății civile cu privire la Covid-19 și Drepturile Omului, beneficiază de o serie de instruiri online.

Data:

În perioada 31 Martie – 9 Aprilie 2021, Federația Familiilor pentru Unificare și Pace în Lume din Moldova (www.facebook.com/ffuplm), prin intermediului „Fondului ONU de Încredere a Partenerilor pentru Răspuns la COVID-19 și Recuperare”, în colaborare cu UN Women Moldova (https://www.facebook.com/unwomenmoldova) și OHCHR Moldova (Oficiul ONU pentru Drepturile Omului - https://www.facebook.com/ONUDrepturileOmului), cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA - https://www.facebook.com/austriandevelopmentagency) din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, organizează intsruiri on-line pentru 51 de reprezentanți și voluntari ai Organizațiilor Neguvernamentale (ONG-uri) naționale și locale, cu privire la măsurile de protecție în contextul pandemiei Covid-19, inclusiv în contextul prestării serviciilor directe pentru beneficiari; sporirea rezilienței persoanelor din grupurile vulnerabile, dar și a angajaților organizațiilor societății civile pentru a face față stresului cauzat de pandemia Covid-19; sănătatea mintală și sprijin psiho-social în anxietate și depresie cauzată de pandemia COVID 19  și altele. 

În cuvântul de salut, Lina Acalugăriței, manageră de programe a Agenției de Dezvoltare Austriece a menționat: Moldova în continuare bate record după record la numărul de cazuri de infecții cu COVID-19 și decese asociate. Noi, cei de la Agenția de Dezvoltare Austriacă, credem că o parte a soluției este informarea corectă, iar cu informarea corectă va avea loc și schimbarea de atitudini și comportamente față de criza la care suntem nevoiți să facem față.

Noi vedem instruirea la care participă organizațiile societății civile ca o oportunitate de formare a liderilor de opinie de mâine. Pentru noi societatea civilă constituie mesagerii schimbărilor, pe care noi toți vrem să le observăm în societatea noastră. Din experiența austriacă, una din abordările importante în prevenirea COVID-19 este implementarea abordării bazată pe Drepturile Omului, ceea ce presupune că se ține cont de cei mai vulnerabili și cei mai expuși.

De asemenea, Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară a UN Women Moldova a subliniat că: „Un an în urmă, cu toții ne gândeam că vom fi într-o situație diferită acum. Din păcate însă, numărul cazurilor de infectări atinge cote alarmante în Republica Moldova, motiv pentru care trebuie să fim foarte precauți și atenți la modul de a ne proteja și la modalitățile de a face asta cu forțe comune. Pandemia ne afectează pe toți, însă impactul pentru fiecare este diferit. Trebuie să ne asigurăm că sprijinul este oferit tuturor, fără a lăsa în umbră anumite grupuri de persoane.”

Bea Ferenci, consilieră în domeniul drepturilor omului, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) în Moldova a specificat: „Este crucial să consolidăm capacitatea reprezentanților organizațiilor neguvernamentale naționale și locale în ceea ce privește măsurile de protecție legate de COVID-19 și despre cum să-și întărească rezistența la stres pentru un sprijin mai bun al beneficiarilor lor. Programul de formare a fost dezvoltat pe baza unei evaluări rapide a nevoilor, efectuată în aprilie 2020 de către Oficiul ONU pentru Drepturile Omului din Moldova, când am inițiat crearea Grupului Consultativ al Societății Civile în domeniul Covid-19 și Drepturile Omului. Acest grup întrunește la moment 56 de organizații membre, inclusiv din regiunea Transnistreană și UTA Găgăuzia. Credem că, prin instruiri și abilitarea organizațiilor neguvernamentale, inclusiv locale, contribuim la împuternicirea a cel puțin 50 de reprezentanți ai ONG-urilor și a voluntarilor acestora să continue să ofere servicii sociale și de sprijin ca răspuns la nevoile imediate și pe termen lung ale persoanelor aflate în situații vulnerabile

Instruirile sunt organizate de Federația Familiilor pentru Unificare și Pace în Lume din Moldova, prin intermediului „Fondului ONU de Încredere a Partenerilor pentru Răspuns la COVID-19 și Recuperare”, în colaborare cu UN Women Moldova și OHCHR Moldova, cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.