200 de consiliere la primul mandat vor avea parte de un program de instruire în domeniul APL și egalității de gen

Centrul CONTACT, în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), au lansat Programul de capacitare a 200 de consiliere la primul mandat în domeniul bunei guvernări, drepturilor omului și egalității de gen.

Data: 17 iunie 2020

Prin acest Program, organizatorii și organizatoarele urmăresc dezvoltarea abilităților de lidere comunitare ale consilierelor de la nivel local și raional și sporirea cunoștințelor acestora în domeniul sistemului de funcționare a administrației publice locale (APL), formării bugetelor locale sensibile la dimensiunea de gen și drepturile omului, atragerea de fonduri pentru inițiative comunitare și alte abilități specifice funcției de consilieră. 

Prima sesiune din cadrul programului de instruire politică, 17 iunie 2020. Foto: UN Women

Consilierele au fost salutate de Svetlana Andrieș, Specialistă Programe în cadrul UN Women Moldova, care a precizat că „atât timp cât în Republica Moldova avem 52% femei, este absolut normal și echitabil ca cel puțin 50% din aceste femei să ne reprezinte în politică și să participe la luarea deciziilor. Îndemnul meu este să încercăm să creăm grupuri de susținere și rețele de femei începând cu ziua de astăzi, să nu așteptăm campaniile electorale. Aceste grupuri de suport pot facilita promovarea atât a egalității de gen, cât și a agendei drepturilor omului în Republica Moldova.
Împreună ne propunem să contribuim la combaterea stereotipurilor de gen și să ne implicăm pentru a diminua fenomenele persistente în societatea noastră, inclusiv violența în bază de gen care este la un nivel foarte înalt, deoarece consilierele au un rol decisiv în asigurarea unei bune și incluzive guvernări la nivel local.” a menționat Svetlana Andrieș, Specialistă Programe în cadrul UN Women Moldova.” – a adăugat Svetlana. 

Serghei Neicovcen, directorul Centrului Contact, de asemenea a vorbit despre necesitatea acestui program în R.Moldova, precizând că „prin acest program, vrem să dezvoltăm capacitățile profesionale ale consilierelor, dar și să vă ajutăm să înțelegeți mai bine, cât de importantă este implicarea voastră în procesul decizional la nivel local. Ne dorim ca mai multe femei, văzându-vă active și curajoase, să ia exemplu de participare politică, socială sau civică și în acest fel să sporim numărul femeilor implicate în funcții de decizie, iar pentru asta, Centrul Contact va depune tot efortul pentru a avea un program interesant, care să răspundă provocărilor și întrebărilor voastre profesionale”.

Pe parcursul următoarelor luni, cele 200 de consiliere selectate vor avea parte de un program atât teoretic, cât și activități practice. După finalizarea instruirilor, va fi anunțat un concurs pentru selectarea a 15 inițiative civice, cu accent pe soluționarea problemelor legate de inegalitățile de gen, înaintate de participantele la programul de instruire, implementarea cărora va fi susținută financiar și metodologic de Centrul CONTACT. 

Programul de capacitare este implementat de Centrul CONTACT în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și finanțat de Suedia.