Editorial: „Sunteți gata să vă alăturați provocării globale privind drepturile femeilor prin inovații locale?” ​

„Gândește echitabil, construiește inteligent, inovează pentru schimbare”. Ce înseamnă acest lucru pentru noi de 8 Martie? Aș vrea să-mi împărtășesc gândurile la acest subiect și să explic modalitatea în care echipa UN Women Moldova incorporează subiectul dat în activitatea noastră. ​Trăim într-o lume volatilă, nesigură și complexă, de aceea este urgent să aducem o schimbare esențială prin felul în care activăm.

Data:

Ulzii op-ed IWD 2019
Ulziisuren Jamsran, reprezentanta de țară UN Women Moldova. Credit: UN Women Moldova/ Ramin Mazur
 
Există dovezi care indică faptul că un viitor mai bun și mai luminos depinde de deschiderea și curiozitatea față de tot ce este nou și necunoscut atât la nivel individual, cât și instituțional sau comunitar.

Este demonstrat că eforturile depuse în domeniul dezvoltării pot avea succese în avansarea promovării egalității de gen și a drepturilor femeilor doar dacă în parteneriatele care se creează sunt prezente femeile și aliații lor, care vin cu cunoștințe noi.

Este evident, de asemenea, că organizațiile precum UN Women trebuie să accepte acest îndemn, făcând abstracție de abordările tradiționale cu care ne-am obișnuit. În acest sens, echipa UN Women Moldova a pornit într-o călătorie în domeniul inovațiilor încă din 2016.

Fiind cea mai tânără agenție a Națiunilor Unite, acționăm și contribuim în baza experiențelor trecute și curente și a lecțiilor învățate de la agențiile-surori. Suntem întrebați des: „Ce presupune inovația, mai cu seamă în domeniul drepturilor femeilor?”

Aș vrea să fac referință la definiția inovației sociale, propusă de savanții inovatori Edwards-Schachter și Wallace (2017), care spun că inovația este “un proces colectiv de învățare, care implică participarea distinctă a actorilor din societatea civilă, cu scopul de a soluționa necesitățile societății prin producerea unei schimbări în practicile sociale, sisteme și structuri, contribuind la schimbarea socio-tehnică”. Prin urmare, pentru noi acest lucru înseamnă noi modalități de abordare a schimbării, conduse de femeile din Moldova, punând accent pe experiența lor de viață pentru o viață mai echitabilă, de care beneficiază direct întreaga societate. Pentru femei, acest lucru înseamnă o voce mai puternică și un spațiu de a porni schimbarea de la sine. 

Dorința noastră de a acționa diferit este bazată pe realizarea și recunoașterea importanței acestei schimbări și a potențialului pe care îl are. Statisticile Națiunilor Unite arată că inițiativele inovatoare duc la dezvoltarea eficacității cu cel puțin 30%. Cu atât mai mult, există dovezi care atestă că programele ONU au cu 65 la sută probabilitate mai mare de a implica femei și bărbați tineri în proiectarea soluțiilor pentru problemele pe care le-au identificat în comunitățile lor.

Continuăm să testăm noi metode de lucru în Moldova pentru promovarea femeilor în domeniul politic și de luare a deciziilor, păcii și securității, economic și cel al eliminării violenței față de femei și fete. Am obținut rezultate, grație implicării active a femeilor din diverse domenii, inclusiv cele din comunități dezavantajate și marginalizate. În acest sens, credem cu siguranță că rezultatele la care contribuim aduc o valoare mai mare pentru toate femeile din toate colțurile Republicii Moldova.

Vreau să vă invit să vă alăturați acestei provocări globale prin a continua să fiți deschiși schimbărilor, astfel încât tot mai multe femei și bărbați să își împărtășească ideile și soluțiile pentru atingerea egalității de gen și promovarea drepturilor femeilor în Moldova!

Ulziisuren Jamsran, reprezentanta de țară UN Women Moldova