Indicile de pregătire a femeilor în afaceri

Imagine
Indicile de pregătire a femeilor în afaceri
Printre proiectele de relansare economică în răspunsul crizei COVID-19 se numără și Proiectului „Măsuri de răspuns la nevoile stringente ale femeilor și fetelor care sunt marginalizate sau se află într-o situație vulnerabilă, agravată de Corona virus (COVID19). Intervenția este menită să asigure accesul femeilor și fetelor aflate în situații vulnerabile la educație antreprenorială, sprijin financiar, ghidare și oportunități în carieră. În consecință, evaluarea eficienței proiectului este esențială pentru controlul și monitorizarea atingerii indicatorilor proiectului. Totodată, indicele dezvoltat în cadrul proiectului va servi drept model pentru evaluarea randamentului altor proiecte și programe preconizate pe agenda ODIMM, astfel asigurându-se sustenabilitatea proiectului. 

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Anul publicației
2021