Ghid pentru integrarea perspectivei egalității de gen în procesul de elaborare a politicilor publice

Imagine
Ghid

Integrarea dimensiunii de gen se referă la o metodologie de aplicare a aspectelor de gen la nivel de strategii, politici, programe, proiecte. Aceasta presupune faptul că trebuie să se realizeze continuu o analiză a efectelor acestor strategii, politici și programe asupra femeilor și bărbaților, înainte de adoptarea oricăror decizii. Integrarea dimensiunii de gen în politicile publice implică evaluarea sistematică a nevoilor și priorităților femeilor și bărbaților și abordarea inegalităților existente în documentele de politici, astfel încât rezultatele să aibă un impact pozitiv asupra situației lor.

Ghidul propus reflectă etapele esenţiale a fi urmate, astfel încât politicile publice elaborate să fie sensibile şi relevante în a aborda eficient necesităţile specifice ale femeilor şi a bărbaţilor. Structurat în 4 capitole de bază, în conformitate cu etapele-cheie ale metodologiei de analiză propusă1, documentul vine să ofere o îndrumare teoretică pentru persoanele responsabile de elaborarea, monitorizarea şi evaluarea unui document de politică publică, fiecare etapă fiind completată de exemple practice.

Ghidul pentru integrarea perspectivei egalității de gen este destinat utilizării de către instituțiile publice în procesul de elaborare a politicilor publice. Scopul aplicării acestui ghid este de a îmbunătăți calitatea politicilor publice prin integrarea perspectivei egalității de gen, ceea ce contribuie implicit la mărirea impactului politicii publice prin adresarea inegalităților de gen. Ghidul prevede o metodologie, care este un instrument complementar universal pentru procesul de elaborare a documentelor de politici.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Acoperire geografică: Republica Moldova
Anul publicației
2021