Document de politică – Mecanismul “a doua șansă pentru femei

Imagine
DOCUMENT DE POLITICĂ – Mecanismul “a doua șansă pentru femei”
Republica Moldova este o țară fără ieșire la mare, cu o populație de 2.7 milioane. În ultimii cîțiva ani, țara a menținut o creștere economomică constantă, cu cu o rată medie de creștere a PIB-ului pe cap de locuitor de aproximativ 4,5%, determinată de consum, alimentată de o producție agricolă puternică și remitențe. În ultimii ani, sectorul IMM-urilor a demonstrat o dezvoltare dinamică pozitivă. Numărul IMM-urilor a crescut la 55,7 mii și reprezintă 98,7% din numărul total de întreprinderi active în 2018. Acest sectorul angajează începând cu 2018, 60,7% din forța de muncă și generează 40,4% din cifra totală de afaceri. În 2018, IMM-urile au contribuit cu aproximativ 50.2% la PIB-ul statului. Potrivit Biroului Național de Statistică, rata de supraviețuire a întreprinderilor din Moldova în primii 2 ani de activitate este de aproximativ 41%, iar rata dizolvării întreprinderilor în 2018 a fost de 22,1%. În ultimii trei ani, numărul companiilor radiate a crescut considerabil. Potrivit informației din Registrul de Stat al persoanelor juridice, majoritateacompaniilor au fost radiate din cauza noii practici de radiere a companiilor inactive. În 2019, aproximativ 10 mii de companii au fost radiate și aproximativ 11 mii de companii se aflau la etapa de insolvență.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Anul publicației
2021