Raport de analiză a compatibilității legislației Republicii Moldova cu prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

Imagine
RAPORT DE ANALIZĂ a compatibilității legislației Republicii Moldova cu prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice C

Prezentul raport a fost elaborat la solicitarea și cu susținerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în cadrul proiectului „Apropierea Republicii Moldova de ratificarea Convenției de la Istanbul”, realizat cu suportul financiar al UN Women Moldova și al Suediei. Raportul se bazează pe propunerile de modificare a legislației formulate de către organele centrale de specialitate, abilitate cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, precum și pe analiza particularităților practice care derivă din aplicarea legislației din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. 

Opiniile exprimate în acest raport nu neapărat coincid cu cele ale finanțatorilor.

Autori:
Iurie Perevoznic, avocat, Centrul de Drept al Femeilor
Arina Țurcan, avocată, Centrul de Drept al Femeilor
Lilia Rusu, șefa direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, Ministerul Justiției al RM

Vedeți online/descărcați:

Română

Informație bibliografică

Anul publicației
2019