Particularităţile fenomenului violenţei sexuale în Republica Moldova

Imagine
Peculiarities of Sexual Violence in the Republic of Moldova
Prezentul Raport reprezintă o analiză a particularităţilor fenomenului violenţei sexuale în Republica Moldova prin prisma corelaţiei legislaţiei naţionale în domeniul prevenirii și combaterii violenţei sexuale (VS) cu standardele internaţionale în domeniul respectiv. Obiectivele Raportului se rezumă la o analiză generală a cazurilor de violenţă sexuală în Republica Moldova – tendinţe în timp, date dezagregate pe grupuri demografice, factori favorizanţi, cifre și date calitative despre violenţa sexuală în diverse statistici, mecanisme existente de referire către serviciile disponibile pentru victimele violenţeis exuale, finalizând cu concluzii și recomandări de îmbunătăţire a componentelor menţionate, de revizuire a cadrului legislativ, acolo unde este necesar, pentru a exclude abordări diferenţiate și/sau discriminatorii și a spori eficienţa răspunsului instituţiilor statului în procesul de prevenire și combatere a violenţei sexuale.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Tipul de resurse: Research and programme
Anul publicației
2019