Bugetarea Sensibilă la Gen - Ghid pentru Autoritățile Publice Locale

Imagine
Bugetarea Sensibilă la Gen - Ghid pentru Autoritățile Publice Locale
Autori/editori
Baurciulu A., Casian A., Petroia A.

Ghidul „Bugetarea sensibilă la gen” a fost elaborat de echipa experților din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, cu suportul UN Women Moldova, pentru a oferi instrumentele necesare autorităților publice locale în pregătirea și implementarea bugetelor locale sensibile la dimensiunea de gen.

Această publicație a fost elaborată în cadrul proiectului regional UN Women „Promovarea politicilor sensibile la dimensiunea de gen in Europa de Sud-Est, faza a II-a”, implementat în Republica Moldova cu suportul financiar al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC).

Proiectul a contribuit la instruirea reprezentanților autorităților publice locale, iar dezbaterile și dialogul au furnizat recomandări excelente în completarea materialelor în prezenta lucrare.

Ghidul este elaborat în vederea implementării angajamentelor naţionale şi internaţionale ce ţin de egalitatea de gen, prin integrarea Bugetării sensibile la gen in sistemele naţionale şi locale de planificare şi bugetare, consolidarea capacităţilor autorităţilor centrale şi locale de utilizare a instrumentelor bugetării sensibile la gen în procesele de planificare şi bugetar, precum şi consolidarea capacităţilor actorilor non-guvernamentali de responsabilizare a guvernului cu privire la angajamentele asumate in domeniul egalităţii de gen, folosind bugetarea sensibilă la gen (BSG) ca instrument de bază.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Domeniile tematice: Bugetare sensibilă la gen
Tipul de resurse: Manuale / ghiduri
Anul publicației
2018
Numărul paginilor
80
ISBN
978-9975-141-88-8.