Nota Strategică a UN Women Moldova pentru anii 2018-2022 - Sumar

Imagine
UN Women Moldova Strategic Note for 2018-2022

Programul de țară UN Women pentru anii 2018 – 2022 se bazează pe rezultatele obținute, lecțiile desprinse și recomandările făcute în baza evaluărilor în cadrul diferitelor proiecte și inițiative implementate pe parcursul aplicării Notei strategice pentru anii 2014 – 2017 și anterior în Moldova. Programul a fost consultat în perioada noiembrie 2016 – iulie 2017 cu părțile interesate, inclusiv cu autoritățile publice centrale și locale, organizațiile societății civile, Parlamentul, agențiile ONU și alte organizații internaționale, comunitățile locale și femeile din diferite grupuri (primarii și consilierii locali, femeile din regiuni rurale, femeile rome, femeile cu dezabilități, femeile tinere, migrantele întoarse acasă, supraviețuitoarele violenței etc.), care au oferit informații pentru stabilirea priorităților și aplicarea teoriei schimbării în cadrul programului de țară.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Tipul de resurse: Planuri strategice
Anul publicației
2018
Numărul paginilor
6