Bugetarea Sensibilă la Gen - Compendiu pentru studii de masterat

Imagine
Bugetarea Sensibilă la Gen, Compendiu pentru studii de masterat
Autori/editori
Anjela Baurciulu, Angela Casian, Ion Pârțachi, Andrei Petroia, Valeriu Sainsus, Dorin Vaculovschi

Această publicaţie a compendiului pentru studii de masterat este editată împreună cu compendiul pentru studii de licență, precum şi celei de-a 2-a ediţii a manualului „Bugetare sensibilă la gen” pentru studii la ciclul II, masterat. Initiaţiva respectivă de editare a compendiilor şi a manualului, precum şi de introducere a cursului privind bugetarea sensibilă la gen (BSG) în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei(ASEM), a fost posibilă graţie suportului conceptual al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), în baza acordului de cooperare dintre UN Women şi ASEM. Această cooperare are loc în cadrul proiectului regional UN Women „Promovarea politicilor sensibile la dimensiunea de gen în Europa de Sud-Est, faza a II-a”, implementat în R. Moldova cu suportul financiar al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC)

Compendiul privind Bugetarea sensibilă la gen conţine informație relevantă, care reflectă experienţa în domeniul BSG din diferite ţări, experienţe care vor fi co-raportate la realităţile din Republica Moldova. Pentru fiecare temă, sunt prezentate: scopul şi obiectivele, bibliografia, sinteza sub aspect de texte, tabele şi scheme încadrate în slide-uri de prezentări, studii de caz rezolvate şi studii de caz spre rezolvare prevăzute pentru activitatea individuală şi în grup.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Domeniile tematice: Bugetare sensibilă la gen
Tipul de resurse: Manuale / ghiduri
Anul publicației
2018
Numărul paginilor
112
ISBN
978-9975-9821-9-1