Bugetarea Sensibilă la Gen - Compendiu pentru studii de licență

Imagine
Bugetarea Sensibilă la Gen - Compendiu pentru studii de licență
Autori/editori
Anjela Baurciulu, Angela Casian, Ion Pârţachi, Andrei Petroia, Valeriu Sainsus, Dorin Vaculovschi,

Compendiul se prezintă sub forma unei lucrări, care cuprinde aspecte teoretice şi aplicaţii practice, ce constituie un suport metodologic în procesul didactic din instituţiile de învăţământ superior şi, de asemenea, poate fi utilizat în activitatea instituţiilor implicate în activităţile privind promovarea abordării integratoare a dimensiunii de gen în cadrul procesului bugetar. Menţionăm că compendiul trebuie utilizat în tandem cu manualul „Bugetarea Sensibilă la Gen”. Astfel, compendiul poate fi consultat la studierea diverselor aspecte ale finanţelor publice, gestiunii financiare a sectorului public, gestiunii finanţelor publice locale, a metodelor şi tehnicilor de bugetare, elaborării de strategii şi politici publice etc.

Această publicaţie a compendiului pentru studii de licenţă este editată împreună cu compendiul pentru studii de masterat, precum şi celei de-a 2-a ediţii a manualului „Bugetare sensibilă la gen” pentru studii la ciclul II, masterat. Initiaţiva respectivă de editare a compendiilor şi a manualului, precum şi de introducere a cursului privind bugetarea sensibilă la gen (BSG) în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), a fost posibilă graţie suportului conceptual al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), în baza acordului de cooperare dintre UN Women şi ASEM. Această cooperare are loc în cadrul proiectului regional UN Women „Promovarea politicilor sensibile la dimensiunea de gen în Europa de Sud-Est, faza a II-a”, implementat în R. Moldova cu suportul financiar al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC).

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Domeniile tematice: Bugetare sensibilă la gen
Tipul de resurse: Manuale / ghiduri
Anul publicației
2018
Numărul paginilor
120
ISBN
978-9975-4256-6-7