Din spusele Cristinei Voina: „Parteneriatul dintre organizațiile societății civile și autoritățile publice locale facilitează intervențiile umanitare de succes”

Data:

Cristina Voina, o persoană dedicată și plină de pasiune, este o membră valoasă a comunității din orașul Cahul. La vârsta de 28 de ani, își dedică timpul și energia în slujba altora, prin activitatea sa remarcabilă la Asociația Obștească „Azi”. Încă din anul 2017, Cristina a ales să se implice ca voluntară în cadrul asociației, manifestând un angajament deosebit față de proiectele și nevoile comunității locale. Prin eforturile sale și implicarea activă, a reușit să câștige aprecierea și încrederea colegilor și colegelor sale, iar în 2019 a fost recrutată în funcția de asistentă de proiect. După concediu de maternitate, în noiembrie 2022, Cristina a revenit cu și mai multă determinare și încredere în sine. A preluat rolul de administratoare în cadrul asociației, aducând un suflu nou și un profesionalism desăvârșit în gestionarea operațională și administrativă. Astăzi, Cristina își aduce aportul prin diferite proiecte și inițiative desfășurate cu scopul de a oferi sprijin și ajutor persoanelor refugiate.

Cristina Voina
Credit ilustrație: UN Women

„Încă din primele zile ale războiului, colegii și colegele mele din cadrul asociației s-au implicat prin a oferi ajutor persoanelor refugiate, inițial în cadrul „Celulei de Criză” de la oficiu ce ține de ajutor informațional - un ceai/cafea, o vorbă bună, iar apoi prin proiectele implementate. Am decis să ne implicăm pentru că suntem mereu deschiși/-se să oferim ajutor persoanelor aflate în dificultate și nu putem privi dintr-o parte la greutățile oamenilor. Consider că autoritățile publice locale (APL-urile) sunt responsabile de gestionarea oricărei crize umanitare. Prin implicarea lor, a altor instituții, a cetățenilor se pot depăși aceste crize mai ușor. Acestea pot oferi numeroase beneficii în ceea ce privește furnizarea de ajutor umanitar, coordonarea eforturilor de intervenție și comunicarea în situații de urgență. APL-urile pot ajuta la colectarea rapidă și eficientă a datelor despre impactul crizelor umanitare. Prin intermediul acestora, utilizatorii/-oarele pot raporta incidente, furniza informații despre nevoile lor și pot contribui la monitorizarea situației în timp real.

Pot spune că autoritățile publice din localitatea noastră, au fost receptive, implicate și active. Împreună am atins rezultatele propuse cu ușurință. Nu am avut cazuri în care să nu dorească să fie implicate sau să nu se aprobe ceva ce era necesar. A fost oferit suport direct pentru persoanele refugiate prin furnizarea de informații despre centrele de ajutor, distribuția de alimente, apă și alte resurse necesare. Acest fapt a facilitat, de asemenea, accesul la servicii de asistență medicală, consiliere și asistență psihologică.

De asemenea, Planul de Acțiuni oferă siguranță în ceea ce privește asistență materială a persoanelor refugiate, asigurarea cu servicii de logistică, transport și telecomunicații. Beneficiarii/-ele au acces la servicii incluzive și anume: socio – economice, medicale, asistență socială, educație și angajare în câmpul muncii. Planul de Acțiuni a avut și continuă să aibă rolul de a stabili parteneriate cu Administrația publică locală de nivelul 1, 2, cu ONG-uri locale, și de a contribui la consolidarea capacităților OSC-urilor din regiunea de Sud a țării pentru a acorda suport informațional, și psihosocial, imediat. Documentul a fost creat pentru a avea efecte și pe termen lung, și se va realiza asigurarea resurselor de gestionare a crizei refugiaților prin facilitarea integrării sociale și economice (ținându-se cont de factori precum genul, vârsta, dizabilitatea și alte caracteristici).

Noi ne dorim foarte mult ca toate eforturile depuse în acest proiect să nu ia sfârșit odată cu finalizarea lui, ci să aibă o continuitate. Noi, ca Asociație Obștească, cât și APL-urile și ceilalți actori implicați vom face tot posibilul ca această criză a refugiaților să fie depășită.

Recomandarea mea pentru alte organizații ale societății civile care doresc să stabilească parteneriate cu autoritățile publice locale, ar fi ca după ce a fost identificat un APL potrivit și s-a discutat despre potențialul parteneriat, să se stabilească acorduri clare și să fie clarificați din timp termenii parteneriatului. Aceasta pot include aspecte precum confidențialitatea datelor, suport tehnic și orice alte condiții necesare. Așadar, parteneriatul dintre organizațiile societății civile și autoritățile publice locale facilitează intervențiile umanitare de succes. Este important să privească împreună în aceeași direcție, acționând transparent, legal și doar în favoare beneficiarilor/-elor.”

AO „Azi” implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la incluziunea fetelor și femeilor refugiate” în urma subfinanțării oferite de AO „Institutum Virtutis Civilis” organizație parteneră UN Women, ce a beneficiat de susținere financiară din partea Fondului Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară, în scopul consolidării capacităților instituționale pentru oferirea unui răspuns prompt și eficient la criza umanitară.