Un dialog regional ce vizează reducerea sărăciei femeilor și avansarea egalității de gen în Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina

Data:

Oficiul regional al UN Women pentru Europa și Asia Centrală a încheiat recent consultările subregionale cu participarea diferitelor părți interesate în pregătirea celei de-a 68-a sesiuni a Comisiei pentru Statutul Femeilor (CSW68). Programată pentru perioada 11 - 22 martie 2024, CSW68 are ca temă prioritară „Accelerarea obținerii egalității de gen și a împuternicirii tuturor femeilor și fetelor prin reducerea sărăciei, consolidarea instituțiilor și finanțarea sensibilă la dimensiunea de gen."

csw
Credit foto: UN Women/Octavian Fedco

La 20 februarie 2024, peste 120 de reprezentanți/te ai/ale ministerelor, societății civile, mediului academic și sectorului privat din Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina s-au reunit pentru a discuta diversele provocări și oportunități esențiale pentru avansarea egalității de gen în regiune. Găzduite de Guvernul Republicii Moldova în parteneriat cu Oficiul regional al UN Women pentru Europa și Asia Centrală, consultările au avut ca scop inițierea unui schimb de idei între părțile interesate.

Marina Morozova, vicepreședinta Comisiei pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie din Parlamentul Republicii Moldova, a subliniat importanța implicării tuturor părților interesate pentru a împărtăși experiența și succesele în avansarea agendei de gen și a declarat: „În ultimii ani, Moldova a făcut progrese semnificative în promovarea egalității de gen, concentrându-se pe abilitarea economică a femeilor și implementând politici favorabile familiei."

csw
Credit foto: UN Women/Octavian Fedco

Elisa Fernandez Saenz, directoare regională interimară pentru UN Women Europa și Asia Centrală, a subliniat că participarea țărilor din regiune la aceste consultări semnifică un pas important în avansarea drepturilor femeilor în regiune și dincolo de aceasta: „În vremuri de crize complexe, este crucial să abordăm dimensiunea de gen a războaielor și conflictelor, inclusiv impactul acestora asupra bunăstării femeilor și fetelor și accesului lor la protecție socială."

Evenimentul a început cu o examinare bazată pe dovezi a relației dintre gen și sărăcie în Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina. S-au evidențiat provocările în obținerea unei imagini cuprinzătoare din cauza lipsei definițiilor și evaluării sărăciei sensibile la dimensiunea de gen. În plus, consultările au identificat provocările și oportunitățile în accelerarea abilitării femeilor și reducerea sărăciei femeilor, concentrându-se pe economia de îngrijire, munca neplătită de îngrijire și problemele de protecție socială și forța de muncă.

csw
Credit foto: UN Women/Octavian Fedco

În discursul său introductiv, Alexei Buzu, ministru al Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, a subliniat urgența angajamentului pentru crearea unei țări în care femeile să nu fie afectate de sărăcie și inegalitate de gen: „Dacă ne propunem să realizăm progrese remarcabile în obținerea egalității de gen, nu ne putem permite să mai așteptăm. Totul începe cu voința politică. Ca ministru, cred că Moldova a luat decizia de a deveni o țară pionieră în ceea ce privește egalitatea de gen."

Ruben Sargsyan, viceministru, Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale, Armenia, a subliniat angajamentul pentru egalitatea de gen, afirmând: „Pornind de la constituția noastră și angajamentele internaționale, ne îndreptăm hotărât către realizarea obiectivelor noastre pentru egalitatea de gen. Ca țară democratică, este responsabilitatea noastră să luăm toate măsurile posibile pentru a reduce decalajul salarial între genuri."

Consultările au abordat și investirea în femei și fete prin integrarea dimensiunii de gen în finanțare, schemele de investiții și asistența umanitară, reprezentanții/tele din toate țările prezentând soluții și angajamente în aceste domenii.

csw
Credit foto: UN Women/Octavian Fedco

Natia Gulua, șefa Departamentului Bugetar, Ministerul Finanțelor, Georgia, a subliniat importanța unei abordări integratoare a dimensiunii de gen în managementul finanțelor publice, inclusiv bugetarea sensibilă la gen pentru a sprijini factorii de decizie în analiza domeniilor de politici, inclusiv egalitatea de gen: „Ne luăm angajamentul să lucrăm pentru sprijinirea integrării depline a bugetării ensibile la gen în sistemul de management al finanțelor publice."

Dariia Andriunina, șefa Secției pentru Afacerile Migrației Forței de Muncă a Departamentului Muncii și Ocupării Forței de Muncă, Ministerul Economiei din Ucraina, a discutat strategia națională a Ucrainei care presupune eliminarea decalajului salarial între sexe până în 2030, subliniind că „una dintre inițiative este programul activ de ocupare a forței de muncă menit să angajeze femeile pe piața muncii, în antreprenoriat și în educație."

csw
Credit foto: UN Women/Octavian Fedco

În februarie 2024, Biroul regional al UN Women pentru Europa și Asia Centrală a facilitat trei consultări subregionale cu implicarea a multiple părți interesate care au acoperit Balcanii Occidentali și Turcia, Asia Centrală și Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina. Consultările se bazează pe consultările anterioare ale societății civile în Europa și Asia Centrală, precum și pe consultările cu tineretul și adolescenții desfășurate în ianuarie 2024 și decembrie 2023, respectiv.