Dezvoltarea serviciilor de îngrijire a copiilor: o oportunitate pentru creșterea economică, avansare a egalității de gen și realizare a drepturilor reproductive

Data:

În Republica Moldova, îngrijirea copiilor este o provocare complexă, iar mulți părinți întâmpină dificultăți în accesarea serviciilor de calitate pentru a asigura o îngrijire corespunzătoare copiilor lor. Insuficiența serviciilor de îngrijire a copiilor are un impact semnificativ asupra participării femeilor pe piața muncii și generează inegalități economice și sociale. Mai mult decât atât, acest lucru limitează dreptul femeilor și cuplurilor de a avea numărul dorit de copii și de a echilibra viața personală cu cea profesională. 

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire a copiilor: o oportunitate pentru creșterea economică, avansare a egalității de gen și realizare a drepturilor reproductive

Pentru a aborda această problemă, astăzi, 19 iulie 2023, în incinta Parlamentului Republicii Moldova, a fost organizat un eveniment dedicat consolidării serviciilor de îngrijire a copiilor. Acesta a oferit o platformă de discuții și colaborare între reprezentanții/-tele Guvernului, membri/membre ai/ale societății civile, prestatori de servicii, parteneri de dezvoltare și experți/-te în domeniu. 

În cadrul evenimentului, a fost prezentat „Studiul privind impactul economic al instituționalizării serviciilor de îngrijire a copiilor în Republica Moldova”. Scopul principal al acestuia este de a furniza date relevante despre costurile și beneficiile instituționalizării serviciilor de îngrijire a copiilor, cu accent pe susținerea dezvoltării și implementării Programului Național de îngrijire a copiilor cu vârsta sub 3 ani și a modificărilor legislative și politice privind facilitățile prietenoase pentru familie în sectorul public și privat.

Childcare

Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară UN Women Moldova, a menționat: „Disponibilitatea și accesibilitatea serviciilor de îngrijire a copiilor sunt esențiale pentru ca femeile să beneficieze pe deplin de oportunitățile pe plan profesional și pentru a elimina inegalitățile economice și sociale. Ne angajăm să contribuim în continuare la dezvoltarea și diversificarea serviciilor de îngrijire a copiilor și să oferim femeilor oportunități de dezvoltare economică și independență financiară. Colaborarea intersectorială si efortul comun al tuturor părților interesate joacă un rol crucial în acest proces, iar rezultatele obținute vor aduce beneficii durabile pentru întreaga societate."

Potrivit Niginei Abaszada, Reprezentantă Rezidentă UNFPA Moldova, politicile prietenoase familiei și serviciile de îngrijire a copiilor sunt esențiale în sprijinirea femeilor și bărbaților să-și realizeze intențiile de fertilitate. Acestea vor reduce inegalitățile în distribuția treburilor casnice, care revin în mare parte femeilor și  vor consolida egalitatea de gen.​ 

„Studiile UNFPA arată că, în Republica Moldova, oamenii își doresc să aibă 3 copii, dar în realitate au 1 copil, maxim doi. Acest lucru se întâmplă din diverse motive, inclusiv din cauza oportunităților reduse pentru femei de a putea combina maternitatea cu atribuțiile profesionale. Investind în condiții egale pentru femei și bărbați la locul de muncă și politici prietenoase familiei, susținem alegerea pentru fertilitatea dorită a oamenilor și reziliența demografică a țării”, a spus Nigina Abaszada, Reprezentantă Rezidentă UNFPA Moldova.

„Facilitățile prietenoase pentru familie trebuie să vizeze atât mamele, cât și tații. Aceștia din urmă trebuie să se simtă confortabil în a beneficia de politicile respective fără teama de a fi discriminați la locul de muncă, iar angajatorii trebuie să le asigure mamelor care lucrează condițiile necesare pentru a putea îmbina viața profesională cu cea de familie”, a menționat Maha Damaj, Reprezentanta de Țară UNICEF în Republica Moldova

Childcare services

Studiul privind impactul economic al instituționalizării serviciilor de îngrijire a copiilor în Republica Moldova a adus în prim-plan concluzii importante. S-a constatat că o disponibilitate crescută a acestor servicii va avea un impact pozitiv asupra participării femeilor pe piața muncii, reducând numărul mamelor care lucrează în locuri de muncă prost plătite. Investiția în servicii de îngrijire a copiilor a fost identificată ca un factor de creștere economică și care va genera venituri fiscale suplimentare. De asemenea, disponibilitatea serviciilor de îngrijire a copiilor a fost asociată cu creșterea natalității. 

Oferind un acces sporit la servicii de îngrijire a copiilor, vom crea un mediu în care femeile își pot atinge potențialul profesional și pot echilibra responsabilitățile, contribuind astfel la promovarea egalității de gen și la dezvoltarea unei societăți echitabile și prospere.

Studiul a fost realizat de Cambridge Econometrics în colaborare cu CIVITTA, la inițiativa UN Women, UNFPA și UNICEF, cu sprijinul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare (AAD) și al Suediei.