UN Women Moldova și Premier Energy Moldova au semnat un acord de colaborare pentru a combate violența împotriva femeilor și pentru a promova egalitatea de gen​ ​

Astăzi, 24 noiembrie 2021, UN Women Moldova și ÎCS „Premier Energy” SRL au semnat un acord de cooperare, prin care ambele părți își asumă responsabilitatea să contribuie la atingerea obiectivelor comune de a eradica fenomenul violenței în bază de gen. Acest lucru are loc în cadrul campaniei anuale „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, desfășurată la nivel global.

Data:

Semnare acord

Credit: UN Women/ Stela Donțu

UN Women Moldova și Premier Energy Moldova au decis să colaboreze în atingerea a două obiective comune: creșterea gradului de conștientizare a necesității eliminării violenței în bază de gen și promovarea egalității de gen la nivel de comunitate. Parteneriatul va dura un an și va începe printr-o campanie largă și inedită de promovare a contracarării violenței în bază de gen. Una dintre primele activități ce urmează a fi implementată este distribuirea pe larg a mesajelor de încurajare a persoanelor, care se confruntă cu violență sau cunosc alte persoane supuse violenței în bază de gen, să denunțe cazurile sau să ceară ajutorul de care au nevoie. Activitatea se încadrează în lista celor derulate în cadrul campaniei globale „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, iar mesajele vor fi publicate pe facturile de energie electrică şi vor ajunge în casele a peste 920 de mii de locuitori din centrul și sudul țării.

Semnare acord

Credit: UN Women/ Stela Donțu

„Cooperarea dintre Premier Energy Moldova și UN Women Moldova vine să reitereze importanța unui parteneriat extins și aimplicării sectorului privatatât în eliminarea inegalităților de gen, precum și înprevenirea și combaterea violenței față de femei și fete. Credem că fiecare dintre noi este responsabil/ă să contribuie la avansarea egalității de gen. Prestatorii de servicii, angajatorii, persoanele care lucrează în sistemul legal și politic, dețin puterea să promoveze valori ale egalității de gen și respectului reciproc în familie, comunitate și societate. Aceste valori sunt strict legate de crearea unui mediu în care fetele și femeile se simt în siguranță și își pot exercita pe deplin drepturile. Credem că o colaborare cu sectorul privat este importantă pentru a atinge acest scop.”, a menționat Dominika Stojanoska, reprezentanta de țară UN Women Moldova.

Semnare acord

Credit: UN Women/ Stela Donțu

„Susţinem efortul UN Women Moldova în cadrul campaniei „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, deoarece credem cu hotărâre că o societate poate deveni puternică şi sănătoasă doar atunci când se respectă principiul nonviolenței în bază de gen în raport cu fiecare membru al acesteia, atât în viaţa de familie, cât şi la locul de muncă. La Premier Energy în Moldova considerăm că sectorul privat poate deveni un exemplu pe acest segment social, promovând mesaje şi desfășurând campanii de conștientizare pentru combaterea fenomenelor de violenţăşi discriminare faţă de femei. La întreprinderile noastre cultivăm în mod constant diversitatea și incluziunea în rândul angajaților şi un exemplu ar putea fi chiar şi faptul că 34% dintre managerii de top sunt femei. Şi amintesc că lucrăm într-un domeniu considerat, cumva, a fi destinat prioritar bărbaților. Politicile în vigoare la întreprinderile Premier Energy în Moldova asigură egalitatea profesională între femei și bărbați, descurajează şi condamnă orice manifestare de hărțuire sexuală, discriminare și/sau violență la locul de muncă.”, a spus directorul de ţară al Premier Energy Moldova, Jose Luis Gomez Pascual.

Semnare acord

Credit: UN Women/ Stela Donțu

Prin semnarea acestui acord UN Women subliniază necesitatea imperativă a colaborării cu sectorul privat în vederea construirii unei societăți egale. Parteneriatul va contribui la promovarea valorilor Premier Energy Moldova, care valorifică potențialul angajatelor companiei și este un exemplu de adoptare a politicilor de încurajare a angajării femeilor și crearea locurilor de muncă sustenabile. 

Campania „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” începe pe 25 noiembrie, de Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeii, și se încheie pe 10 decembrie, când vom marca Ziua drepturilor omului. În 2021 genericul global al campaniei este „Elimină violența împotriva femeilor acum!”.