UN Women Moldova și Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) au semnat un Acord de Colaborare

Pe data de 7 septembrie 2021, UN Women Moldova și Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), au semnat un Acord de Colaborare pentru a oferi sprijin femeilor care deja dețin, sau își propun să lucreze la implementarea unei afaceri proprii. Conform acordului, femeile vor primi susținere atât în lansarea afacerilor, cât și în dezvoltarea acestora, dar și în crearea relațiilor de durată dintre deținătoarele de business și prestatoare sau prestatori de servicii atât din mediul rural, cât și din mediul urban.

Data:

ODIMMCredit: UN Women Moldova/ Stela Donțu
În ultimii ani, numărul întreprinderilor mici și mijlocii a crescut în Moldova, în 2019 reprezentând 98,6% din numărul total de întreprinderi active. Cu toate acestea, în urma situației pandemice, mai multe persoane din domeniul de antreprenoriat au fost afectate de pierderi semnificative, iar unul dintre cele mai afectate grupuri au fost femeile. Rolurile de gen stereotipizate, dar și presiunea pusă asupra femeilor să se implice mai mult decât bărbații în muncile domestice, au mărit riscul de a întrerupe activitatea pe o perioadă indefinită.
ODIMMCredit: UN Women Moldova/ Stela Donțu
În acest context, colaborarea dintre UN Women și ODIMM vine să reducă riscul de închidere a afacerilor care au fost deja deschise, dar și să încurajeze femeile să se implice și mai mult în domeniul de antreprenoriat. Rezultatele așteptate în urma colaborării se vor centra pe schimbări semnificative și vor pune accent pe situația femeilor din mediul rural. Totodată, femeile care își propun să deschidă o afacere însă nu au sprijinul educațional necesar, vor avea acces la instruiri care le vor abilita pentru a se integra mai bine în câmpul muncii. Conform Acordului, se așteaptă ca cel puțin 700 de femei să primească abilitarea necesară, iar 50 de femei să devină Ambasadoare care vor lucra la nivel local și vor crea legături între femeile interesate de antreprenoriat pentru a le ajuta să își extindă oportunitățile de colaborare.

„Parteneriatul nostru cu ODIMM este unul actual și foarte important în vederea susținerii femeilor, mai cu seamă celor din grupurile vulnerabile, să-și dezvolte sau extindă propriile afaceri. Suntem convinși/se că măsurile de susținere a femeilor să înfrunte barierele existente și să-și dezvolte propriile afaceri sunt esențiale. Datorită afacerilor, femeile crează locuri de muncă pentru ele însele și pentru alte persoane, generează venituri, devin independente din punct de vedere financiar și investesc în copiii, familiile și comunitățile lor”, spune Dominka Stojanoska, reprezentantă de țară UN Women Moldova.

Iulia COSTIN, Directoarea Generală a ODIMM, a reiterat importanța proiectului pentru dezvoltarea echitabilă și incluzivă a mediului de afaceri din țară: „Proiectul WE4WE va oferi femeilor din Moldova o experiență inedită, astfel încât să devină parte integrantă a schimbărilor pozitive din comunitățile lor. Este esențial ca femeile din toate regiunile țării, cu accent pe zonele rurale, să primească asistență integrată în accesarea oportunităților de carieră și de afaceri. Proiectul WE4WE vine să dezvolte abilitățile antreprenoriale, să crească competitivitatea afacerilor conduse de femei în lanțul valoric și să motiveze femeile să devină actori ai schimbării în comunitatea lor.”

ODIMMCredit: UN Women Moldova/ Stela Donțu
Proiectele implementate de ODIMM pe parcursul a 14 ani de activitate s-au dezvoltat treptat în direcția motivării și susținerii femeilor și fetelor de a se integra în mediul de afaceri din Republica Moldova și de a dezvolta businessuri proprii, sau de a le extinde, în special în zonele rurale. Acest lucru este fortificat și prin colaborarea cu UN Women care are ca scop susținerea antreprenoarelor din mediul rural, dar și din grupuri subreprezentate.

*ODIMM a fost înființată de Guvernul Republicii Moldova în 2017 pentru a oferi sprijin sectorului afacerilor din Republica Moldova în concordanță cu prioritățile stabilite de strategiile și programele naționale de dezvoltare.