Despre HIV și Gender – inovativ! FORMARE.MD

FORMARE.MD este o platformă online de instruire creată pentru prezentarea digitalizată a subiectelor din domenii ce țin de sănătatea publică, HIV, gender și alte subiecte conexe, dar și pentru a realiza procesul de instruire în aceste domenii mai eficient, mai interesant și mai interactiv.

Data:

Platforma se adresează reprezentanților/telor comunităților de specialiști/te din sectorul sănătății, social și al ordinii de drept, asociații obștești, dar și activiștilor/telor din comunitățile cheie afectate, precum și altor persoane interesate de domeniul HIV, Gender, drepturile omului, etc.

Primul curs găzduit de platforma online de instruire este cursul  ”HIV și Gender”, care este constituit din 8 Module tematice, prin care se abordează subiecte legate de: sănătatea publică, HIV, gender, rolurile de gen; egalitatea de gen; legislația națională în domeniul egalității de gen; sexualitatea umană; diferențele dintre orientarea sexuală și identificarea de gen; combaterea stereotipurilor și discriminării în baza de gen, intervenții și servicii specifice de prevenire și suport în contextul HIV.

Inițiativa de creare a cursului aparține UN Women Moldova și UNAIDS Moldova, fiind susținută în realizare de Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor și finanțată de UBRAF (Cadrul UNAIDS Unificat Bugetar, de Rezultate și Responsabilițăți). Iar necesitatea a reieșit din considerentul de a fortifica capacitățile specialiștilor/telor în domeniu.

„Femeile și fetele constituie unul dintre grupurile cele mai vulnerabile la HIV. Prin intermediul acestui curs, UN Women Moldova își dorește abordarea HIV din perspectiva egalității de gen și accentuarea faptului că egalitatea de gen și drepturile femeilor trebuie să fie în centrul tuturor deciziilor și acțiunilor care vin să răspundă acestei epidemii”, a menționat Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară UN Women.

La crearea cursului au participat experți și experte cu autoritate relevantă în Republica Moldova - Valentina Bodrug-Lungu, expertă în domeniul egalității de gen; Vadim Vieru, expert în domeniul Drepturilor Omului; Ala Iatco, expertă în domeniul HIV și comunităților vulnerabile; Angelica Frolov, expertă în domeniul orientării sexuale și identității de gen; Irina Belevțova, campioană pozitivă, expertă în domeniul HIV; Maia Rîbacova, expertă în domeniul sănătății și prevenirii HIV.

Participanții/le interesați/te de a se înscrie la curs, pot accesa platforma www.formare.md, unde vor fi ghidați/te în câțiva pași în utilizarea acestuia. Doar persoanele înregistrate pe platformă vor putea studia Cursul ”HIV și Gender” și vor avea acces la materialele cursului pentru un timp nelimitat, iar la final, vor fi certificați.

Platforma FORMARE.MD unește profesioniști/te, specialiști/te și activiști/te din domeniu, care își aduc contribuția valoroasă pentru un proces de învățare eficientă, interactivă și interesantă.  Drept, pentru care vă încurajăm să profitați din plin de această oportunitate de formare online, care vă va oferi ulterior cunoștințe și abilități noi în munca de zi cu zi.