Prioritățile stabilite de cea de-a 65-a Comisie pentru Condiția Femeilor

Cea de-a 65-a Comisie pentru Condiția Femeilor care s-a desfășurat în luna martie a avut ca scop discutarea participării eficiente și depline a femeilor în procesele decizionale, dar și elminarea violenței pentru atingerea egalității de gen și abilitarea tuturor femeilor și fetelor.

Data:

În cadrul discuțiilor susținute de reprezentantele și reprezentanții statelor participante și a societății civile, s-au făcut câțiva pași într-o direcție pozitivă. Astfel, Comisia:
 • A recunoscut dezechilibrul de putere între bărbați și femei în toate aspectele vieții;
 • A îndemnat statele să  apere și să promoveze libertatea de opinie și expresie, drepturile egale ale femeilor de a se implica în activități politice și în viața publică în general, pentru a asigura participarea egală, deplină și relevantă a femeilor de orice vârstă, fără orice discriminare, la procesele de luare a deciziilor, la toate nivelele și în toate sectoarele. Inclusiv prin intermediul partidelor politice și organizațiilor societății civile, organizațiilor conduse de către femei și tineri, libere de violență și hărțuire, inclusiv bullying-ul sau amenințările;
 • A recunoscut că măsurile speciale temporare, inclusiv cotele, au contribuit considerabil la sporirea reprezentării femeilor în administrația publică centrală și locală și a îndemnat guvernele să stabilească obiective specifice și programe de lucru în vederea realizării echilibrului de gen. Atât în ramura executivă, legislativă, cât și cea judecătorească, dar și la toate nivelele și în toate domeniile, prin intermediul măsurilor relevante, cum ar fi acțiunile afirmative, măsurile temporare speciale potrivite.
 • A încurajat implementarea  măsurilor și a mecanismelor potrivite pentru a urmări progresele în vederea realizării echilibrului de gen 50/50, la toate nivelele administrației publice;
 • A recunoscut  sporirea impactului violenței împotriva femeilor în viața publică, în special în contextele digitale, cum ar fi cyberstalking-ul, cyberbullying-ul, precum și lipsa măsurilor preventive și căilor de atac, care ar sublinia necesitatea unor măsuri întreprinse de către statele membre, în parteneriat cu alți actori implicați.
 • A îndemnat statele să asigure  accesul universal la servicii pentru sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile la reproducere, în concordanță cu programul de acțiune al Conferinței Internaționale cu Privire la Populație și Dezvoltare. Precum și cu Platforma de Acțiune de la Beijing, dar și cu actele elaborate în urma acestor conferințe, inclusiv ce țin de planificarea familiei, accesul la informație și educație, precum și integrarea sănătății reproductive în strategiile și programele naționale, și a recunoscut că drepturile femeilor includ și drepturile acestora de a controla și a lua decizii libere și responsabile cu privire la toate aspectele ce țin de sexualitatea lor.
 • A îndemnat statele să revizuiască și  să reformeze legi și politici care discriminează femeile și fetele;
  A îndemnat statele să  promoveze participarea activă și relevantă a femeilor și fetelor care au, sau riscă/sunt afectate de HIV și SIDA, dar și să elimineze discriminarea și violența împotriva acestora;
 • A îndemnat  statele să recurgă la strategii de promovare a dimensiunii de gen, pentru a accelera implementarea legislațiilor și politicilor publice și fiscale, inclusiv prin intermediul bugetării sensibile la gen, pentru realizarea egalității de gen și abilitarea tuturor femeilor și fetelor;
 • A subliniat rolul  femeilor și organizațiilor pentru femei, precum și a organizațiilor conduse de fete și de tineret în procesele decizionale, politici și instituții, la toate nivelele, îndemnându-le să se implice mai mult, într-un mod sigur și activ;
 • A recunoscut rolul important  al femeilor în prevenirea și soluționarea conflictelor armate și menținerea păcii, a specificat importanța participării depline, eficiente și relevante a femeilor, inclusiv prin sporirea implicării acestora în procesele de menținere a păcii, precum și în procesele de luare a deciziilor cu privire la menținerea și promovarea păcii și securității.

Cea de-a 65-a sesiune a Comisiei pentru Condiția Femeii a avut loc de pe 15 până pe 26 martie 2021 în format hibrid și a respectat măsurile de protecție instituite de Organizația Mondială a Sănătății și de Secretarul General al Națiunilor Unite.