UN Women și Ministerul Apărării semnează un acord de cooperare pentru următorii trei ani

Data:

Military Academy Students doing a field exercise
Studenții Academiei Militare din Moldova în timpul unui exercițiu din teren. Foto: UN Women Moldova/ Ramin Mazur 

La 17 iulie 2018, UN Women Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor) și Ministerul Apărării al R. Moldova au semnat un memorandum de înțelegere, prin care își propun să atingă rezultate comune privind implementarea ariei de intervenție „Egalitatea de gen în sectorul de securitate şi apărare” a Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în R. Moldova pe anii 2017-2021.

În particular, UN Women va oferi suport la Programului naţional de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021 și a Planului de acţiuni al acestuia prin dezvoltarea capacităților, consiliere integrată în materie de politici, suport normativ inter-guvernamental, pledoarie și mobilizare socială, asistență tehnică pentru serviciile esențiale, coordonarea asistenței oferite de donatori în domeniul asigurării egalității de gen.

UN Women Moldova and Ministry of Defence of the R. of Moldova signed a Memorandum of understanding
Semnarea Memorandumului de Înțelegere între UN Women și Ministerul Apărării a R. Moldova. Foto: Ministerul Apărării

Asya Varbanova, reprezentanta interimară de țară a UN Women, a declarat: „În ultimii trei ani, am colaborat cu Ministerul Apărării pentru a contribui la punerea în aplicare a angajamentelor de stat privind femeile, pacea și securitatea și Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate. Iar prin acest Acord de cooperare, consolidăm și extindem cooperarea fructuoasă. UN Women va sprijini Ministerul Apărării să pună în aplicare Planul Național de Acțiuni, adoptat recent, privind Rezoluția 1325, care stabilește obiective ambițioase în promovarea reprezentării și rolului femeilor în sectorul securității și crearea unui mediu de lucru sensibil la gen și incluziv”.

De cealaltă parte, Ministerul Apărării va dedica resurse umane și tehnice pentru realizarea activităților și inițiativelor, va mobiliza susținerea politică de nivel înalt, va asigura o coordonare efectivă cu partenerii naționali și de dezvoltare, va aplica o abordare inovativă în lucrul comun în baza acestui Memorandum.

Vladimir Iliev, secretar de Stat în domeniul politicilor de dezvoltare a resurselor umane, învăţământ militar şi planificare a resurselor din cadrul Ministerului Apărării a declarat: „În contextul Programului Naţional de implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea şi securitatea pentru anii 2018-2021 şi a Planului de acţiuni al acestuia, Ministerul Apărării, alături de UN Women Moldova, vine să reafirme importanța implementării acestei Rezoluții în Armata Națională. Suportul și susținerea oferită Ministerului Apărării de către UN Women Moldova în acest domeniu sunt binevenite, fapt pentru care țin să mulțumesc frumos din numele conducerii ministerului”.

Așadar, prin acest memorandum, UN Women și Ministerul Apărării vor colabora la următoarele obiective din cadrul Programului naţional de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021 și a Planului de acţiuni al acestuia:

  • Reducerea stereotipurilor legate de rolul femeilor în sectorul de securitate și apărare
  • Creșterea posibilităților pentru femeile și bărbații din sistem de a îmbina viața profesională cu cea de familie
  • Prevenirea și combaterea discriminării, hărțuirii sexuale și violenței în bază de gen din cadrul sectorului
  • Dezvoltarea unui sistem incluziv și proactiv de management al resurselor umane
  • Implementarea acomodării rezonabile şi a măsurilor pozitive în cadrul sectorului de securitate și apărare
  • Dezvoltarea capacităților instituționale pentru integrarea dimensiunii de gen în politicile de securitate și apărare
  • Susținerea participării femeilor în procesul de consolidare a păcii și în cadrul misiunilor de menținere a păcii

Memorandumul a fost semnat pe o perioadă de trei ani și va putea fi prelungit ulterior cu încă doi ani.

UN Women este lideră la nivel global în promovarea egalității de gen şi drepturile femeilor şi fetelor. În Moldova, UN Women are trei domenii prioritare de activitate pentru anii 2018-2021: promovarea femeilor în politică şi în procesele de luare a deciziilor, abilitarea economică a femeilor, eliminarea violenţei împotriva femeilor şi fetelor.