Raportul de țară în domeniul egalității de gen al Republicii Moldova

Imagine
Raportul de țară în domeniul egalității de gen al Republicii Moldova

Echipa de țară a ONU în Moldova, inclusiv Banca Mondială (BM), s-a angajat, cu sprijinul Biroului de țară ONU, în elaborarea unei evaluări comune a egalității de gen care va permite o înțelegere integrală și cuprinzătoare a cauzelor fundamentale și a impactului inegalităților pronunțate cu care femeile și fetele se confruntă în Republica Moldova. Obiectivul general al raportului este de a elabora o evaluare cuprinzătoare a nivelului egalității între femei și bărbați în Republica Moldova în educație, sănătate, oportunități economice, libertatea de exprimare a opiniilor și de luare a măsurilor. Obiectivul specific al evaluării este de a promova o înțelegere comună între entitățile ONU și BM a inegalităților cu care se confruntă femeile și fetele în Republica Moldova. Evaluarea va permite, de asemenea, o coordonare sporită a eforturilor, o mai mare eficiență în sprijinul acordat țării și consolidarea activității comune în domeniul egalității de gen și abilitării femeilor.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Tipul de resurse: Evaluări
UN Women office publishing: Moldova Country Office
Anul publicației
2022