MUNCA INEGALĂ! O analiză a decalajelor de gen pe piaţa muncii din perspectiva angajatorilor, persoanelor angajate și ale celor neangajate

Imagine
MUNCA INEGALĂ! O analiză a decalajelor de gen pe piaţa muncii din perspectiva angajatorilor, persoanelor angajate și ale celor neangajate

În scopul diminuării inegalităților de gen pe piața muncii, în mod prioritar autorităţile urmează să intervină eficient cu o serie exhaustivă de politici publice şi programe naţionale. Drept urmare a procesului analitic şi a constatărilor evidenţiate în cadrul acestei cercetări, ce elucidează cele mai mari bariere cu care se confruntă femeile şi bărbaţii în raporturile de muncă, recomandările au fost definitivate prin prisma actorilor responsabili de elaborarea şi implementarea politicilor publice sectoriale şi a beneficiarilor acestor intervenţii. Astfel, recomandările sunt grupate în trei categorii majore, şi anume: (i) intervenții ce abordează cauzele structurale ale inegalităţilor de gen caracteristice pieţii muncii, (ii) măsuri pentru sporirea nivelului egalităţii de gen la locul muncii şi (iii) recomandări pentru împuternicirea și susţinerea grupurilor vulnerabile.

Cercetarea a fost elaborată de Centrul parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), în cadrul proiectului „Abilitarea Economică a Femeilor”, implementat în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor, în cadrul Acordului de Colaborare și finanțat de Suedia. Analiza a avut la bază datele generate de sondajul național de opinie desfășurat de compania sociologică CBS-Axa SRL pe trei eșantioane distincte: angajatori (483 respondenți), persoane angajate (2 sub-eșantionate de 1120 și 1090 respondenți) și neangajate (501 respondenți). Sondajele au fost realizate în perioada aprilie – august 2019.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Acoperire geografică: Republica Moldova
Domeniile tematice: Abilitare economică
Tipul de resurse: Evaluări
UN Women office publishing: Moldova Country Office
Anul publicației
2020