Activitatea polițienească și dimensiunea de gen

Imagine

Pentru a garanta egalitatea de gen în activitățile polițienești nu este suficient să fie mărit numărul femeilor. Este necesar să transformăm relațiile de putere care sprijină inegalitatea și violența bazată pe gen (VBG). Obiectivul constă în protejarea drepturilor tuturor oamenilor și de a le oferi posibilitatea de a participa pe deplin în viața publică. Integrarea perspectivei de gen în serviciile de poliție este necesară în virtutea obligațiilor dictate de legislația națională și internațională, precum și pentru a avea o activitate polițienească mai eficientă, societăți mai sigure și un stat de drept mai puternic. Acest nou „Set de instrumente privind aspecte de gen și securitate” realizat de către DCAF, OSCE/ODIHR și UN Women reunește principalele lecții învățate în ultimii zece ani în domeniul promovării egalității de gen în sectorul justiției și securității. Obiectivul acestui Set de instrumente este să împărtășească practici bune noi și emergente, să analizeze metode care au permis ameliorarea egalității de gen și avansarea în ceea ce privește integrarea perspectivei de gen în instituțiile din sectorul securității și justiției. Acest Set de instrumente prezintă o viziune și strategiile de intensificare a eforturilor de integrare a perspectivei de gen și de consolidare a egalității de gen în poliție.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Anul publicației
2021