Efectele crizei provocate de pandemia COVID-19 asupra populației de etnie romă din Republica Moldova

Imagine

Cu toate că măsurile întreprinse la nivel național au fost orientate spre diminuarea efectelor negative ale pandemiei COVID-19, totuși acestea au determinat ca mai multe familii de etnie romă să fie defavorizate. Cercul vicios al sărăciei, al șomajului și al accesului slab la serviciile publice, inclusiv de asistență medicală în care trăiesc romii, în contextul crizei pandemice a expus populația de etnie romă la o vulnerabilitate și marginalizare mult mai pronunțată.

Analiza de față vine să evidențieze mai specific efectele răspândirii pandemiei asupra populației de etnie romă, punând în evidență necesitățile distincte ale acestora pe termen scurt și lung, dar și modul în care romii au răspuns noilor provocări și schimbări în sfera socială și economică.

În mod special, analiza relevă impactul crizei provocate de pandemie asupra femeilor și bărbaților de etnie romă. Astfel, efectul crizei a fost analizat din perspectiva a 4 direcții importante: (i) rolurilor de gen, (ii) bunăstarea populației, (iii) participarea în câmpul muncii, (iv) veniturile disponibile. Cercetarea a permis să fie evidențiat cum problemele deja existente, cu care se confruntau etnicii romi anterior declanșării stării de urgență în Moldova, s-au modificat pe perioada pandemică și care au fost căile principale de manifestare sau amplificare a acestor situații precare.

Cercetarea a fost realizată de Centrul Național al Romilor în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și finanțată de Suedia.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Tipul de resurse: Evaluări
Anul publicației
2020