Raport de evaluare intermediară a strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2018 - 2023

Imagine
Scopul evaluării intermediare externe a Strategiei este de a analiza gradul de realizare a obiectivelor stabilite în Strategie, de a identifica rezultatele şi impactul determinat de implementarea acesteia, precum și de a oferi recomandări privind îmbunătățirea politicii în viitorul apropiat prin asigurarea factorilor de decizie, experților în domeniu, partenerilor şi donatorilor, precum şi a publicului larg cu informaţia privind realizările, dar și neajunsurile asupra cărora mai rămâne de lucrat.

Reieșind din scopul general formulat al evaluării intermediare, obiectivele specifice sunt după cum urmează:
- analiza gradului de realizare a PA;
- determinarea nivelului de implementare a obiectivelor generale ale Strategiei;
- identificarea cauzelor care au determinat eșecul de a implementa sau
implementarea defectuoasă a obiectivelor generale ale Strategiei;
- analiza și prezentarea principalelor lacune în procesul de implementare a
Strategiei;
- evaluarea eficienței și eficacității Strategiei;
- formularea concluziilor și recomandărilor.

Toate drepturile rezervate. Reproducerea totală sau parţială a fragmentelor din această publicaţie este autorizată doar cu condiţia indicării clare și exacte a sursei. 

Vedeți online/descărcați

Română

Informație bibliografică

Anul publicației
2020