Raport analitic privind participarea femeilor și bărbaților în activitatea de antreprenoriat

Imagine
Femei si barbati in antreprenoriat
Autori/editori
Rodica Nicoară

Studiul prezintă o analiză multiaspectuală a antreprenoriatului feminin din Republica Moldova. Acesta abordează prin prisma dimensiunii de gen caracteristicile socio-demografice ale antreprenorilor, etapele de inițiere și de desfășurare a afacerii, accesul la finanțe și proprietăți, performanțele economice, activitatea de inovare și de utilizare a tehnologiilor informaționale în cadrul întreprinderilor.

De asemenea, sunt furnizate informații despre personalul angajat în companii, prezența femeilor, productivitatea muncii și nivelul de remunerare. Studiul evaluează percepția antreprenorilor cu privire la mediul de afaceri din Moldova, obiectivele de viitor, precum și principalele obstacole în calea afacerilor. Analiza a urmărit scopul să identifice barierele în calea antreprenoriatului feminin în funcție de activitatea economică, dimensiunea întreprinderii și caracteristicile antreprenorilor.

Analiza se bazează pe rezultatele cercetării privind dezvoltarea mediului de afaceri realizată de către Biroul Național de Statistică în anul 2018. Totodată, este oferită o analiză comparativă cu situația anului 2009, când BNS a elaborat primul studiu la nivel national în domeniul antreprenoriatului feminin.

Documentul este destinat factorilor de decizie, elaboratorilor de politici, societății civile, experților, mediului academic, mass-media și publicului larg și urmărește exemplificarea utilizării datelor statistice și, astfel, sporirea nivelului de înţelegere și utlizare a datelor statistice dezagregate din diverse surse.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Domeniile tematice: Gender statistics
Tipul de resurse: Date / date statistice
Anul publicației
2020