Începutul schimbării reprezentării de gen sau oportunități parțial valorificate? Experiența raioanelor CAHUL ȘI UNGHENI

Imagine
Începutul schimbării reprezentării de gen sau oportunități parțial valorificate?

Obiectivul studiului a fost identificarea elementelor ce au încurajat/descurajat participarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni în campania electorală în calitate de candidate electorale, precum și evidențierea posibilelor soluții pentru sporirea în continuare a implicării femeilor în procesele decizionale.

Au fost analizate aspecte ce țin de studiile, limbile vorbite, reprezentarea politică a femeilor candidate, rolul familiei candidatei și al partidului politic în acest proces. Obiect de studiu au fost și aspectele privind realizarea campaniei electorale de către candidate, cu accent pe analiza motivelor de implicare, cunoașterea legislației electorale de către candidate, modalitatea de formare a echipei de campanie, resursele financiare și cele umane valorificate sau nevalorificate de către candidată, prioritățile programelor electorale ale candidatelor, comunicarea cu actorii comunitari și instrumentele utilizate pentru transmiterea mesajului electoral.

Această publicaţie este elaborată de Asociația „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) și IP CRAION CONTACT – Cahul, în parteneriat cu UN Women Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor), cu suportul financiar al Suediei.

Vedeți online/descărcați

Română

Informație bibliografică

Acoperire geografică: Republica Moldova
Anul publicației
2020