Egalitatea de gen în Moldova - Ghid pe înțelesul tuturor

Imagine
ABC on GE
Autori/editori
Veronica Teleucă, Natalia Vozian. Contribuție: Svetlana Andrieș, Elena Rațoi, Victoria Puiu, Doina Todica

Acest Ghid prezintă și explică noțiunile și conceptele-cheie privind egalitatea de gen și discriminarea femeilor, cum au evoluat drepturile femeilor și care este situația actuală din Republica Moldova, precum și soluțiile pentru reducerea stereotipurilor de gen și asigurarea reală a egalității dintre femei și bărbați.

Acest Ghid a fost elaborat de către UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor) și finanțat de Suedia.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Tipul de resurse: Manuale / ghiduri
Anul publicației
2020