[GHID] Prevenirea violenței împotriva femeilor în alegeri

Imagine
 Prevenirea violenței împotriva femeilor în alegeri

În acest Ghid am evidențiat exemple șocante de violenţa împotriva femeilor în alegeri (VÎFA) din întreaga lume și am prezentat unele măsuri inovatoare de prevenire și răspuns care au fost deja testate. Ghidul este destinat celor care au cele mai bune funcţii pentru a acționa întru prevenirea și mitigarea VÎFA, inclusiv organizaţiilor internaţionale și celor care oferă sprijin de programare pentru asistența electorală, participarea femeilor în politică, monitorizarea drepturilor omului și combaterea violenței împotriva femeilor. La fel, Ghidul va fi o resursă pentru membrii partidelor politice, mai ales pentru conducerea partidelor respective, organele de conducere electorală, organizaţiile societății civile, grupurile de femei și activiștii în domeniul egalității de gen. Combaterea violenţei împotriva femeilor în alegeri este o responsabilitate comună a tuturor actorilor de la toate nivelurile spectrului politic și electoral și va aduce recompense pentru toți.

Publicaţia dată a fost concepută iniţial sub egida Programului Global al PNUD pentru Suportul Ciclului Electoral (GPECS) și a fost realizată cu sprijinul UN Women.

Acest studiu a fost realizat datorită contribuţiilor generoase din partea Sida Suedia pentru Cadrul de parteneriat strategic al UN Women.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Anul publicației
2018