Limbajul nonsexist: Repere conceptuale şi recomandări practice

Imagine
Limbajul Nonsexist - Publicație
Autori/editori
Loreta HANDRABURA | Alexandra GHERASIM | Marin BUTUC

Discursul public (educație, mass-media, politică, cultură) și cel privat păstrează în continuare forme și mărci lingvistice care jignesc, trivializează, marginalizează fie femeile, fie bărbaţii, diminuând demnitatea acestora. Exprimarea în termeni sexiști se produce conștient sau mai puțin conștient. Abia de curând au apărut prevederi legislative care definesc problema și sancțiunile în caz de utilizare a limbajului sexist. Perpetuarea mesajelor discriminatorii, de regulă la adresa femeilor, se produce din cauza conservatorismului lingvistic, a prescripțiilor menținute în unele dicționare, clasificatoare și nomenclatoare ale ocupațiilor. Excluderea limbajului sexist în toate formele lui de manifestare, directe și indirecte, utilizarea numelor de profesii/ funcții nu doar cu forme de masculin, ci și de feminin, reprezintă un demers absolut întemeiat. Acesta se revendică din necesitatea asigurării tratamentului lingvistic egal, nedescriminatoriu, pentru femei și bărbați.

Prin acest studiu, care include și un ghid, menit să sensibilizeze deopotrivă mediul academic, precum și publicul larg, interesat de evoluția limbii și de corectitudinea în exprimare, noi pledăm pentru utilizarea discursului nonsexist în viața publică și cea privată. Într-un prim capitol – Repere conceptuale – problema este tratată teoretic prin descrierea mărcilor limbajului sexist, a tradiției și normei lingvistice invocate, dar și a tendințelor actuale în formarea numelor de profesioniști/profesioniste și demnitari/demnitare – subiectul cel mai dezbătut în acest context.

Recomandările practice din ghid se referă la modalitatea de evitare a celor mai frecvente forme sexiste, între care și utilizarea numelor generice și a numelor de profesii/funcții doar cu forme de masculin.

Limbajul echilibrat în privința genului, justificat din punct de vedere sociocultural și recomandat prin această lucrare, este acela de a asigura prin expresiile și conotațiile sale la nivel discursiv echitatea de gen, bazată pe respectarea drepturilor egale ale femeilor și bărbaților într-o democrație participativă.

Vedeți online/descărcați

în limba Română

Informație bibliografică

Tipul de resurse: Manuale / ghiduri
Anul publicației
2018
Numărul paginilor
168