Violența față de femei în familie în Republica Moldova

Imagine
Raport - Violența față de femei în familie în Republica Moldova - 2011
Autori/editori
Biroul Național de Statistică

Progresul semnificativ obţinut în ceea ce priveşte abordarea violenţei în familie în Republica Moldova este un fapt real, dar mai există încă numeroase lacune legale, instituţionale şi de politici care persistă şi care trebuie abordate. În acest context este foarte important să dispunem de date şi evidenţe cu privire la prevalenţa violenţei faţă de femei, factorii care determină acest fenomen, precum şi impactul violenţei asupra sănătăţii şi bunăstării femeii şi a familiei în general. Întru cunoaşterea stiuaţiei în domeniul violenţei faţă de femei, Biroul Naţional de Statistică în premieră, în anul 2010, a realizat studiul Violenţa faţă de femei în familie, care a presupus o abordare mai complexă prin combinarea rezultatelor cercetărilor cantitative şi calitative.

Prezentul studiu este realizat în cadrul proiectului comun ONU “Consolidarea sistemului statistic naţional ”, de către Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) şi Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) şi cu sprijinul fi nanciar al Guvernului Suediei în Republica Moldova.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Anul publicației
2011
Numărul paginilor
148