Raport de estimare a costurilor violenţei în familie și a violenţei împotriva femeilor în Moldova

Imagine
Raport de estimare a costurilor violenţei în familie și a violenţei împotriva femeilor în Moldova

Violenţa împotriva femeilor (VÎF) și violenţa în familie (VF) sunt larg răspândite și sistemice în Moldova. Estimările sugerează că mai mult de 63 la sută dintre femei și fete, cu vârsta cuprinsă între 15-65 de ani au experimentat cel puţin o formă de violenţă din partea partenerului în timpul vieţii lor.

Prezentul raport se concentrează asupra costurilor serviciilor multidisciplinare și specializate menţionate și asupra mecanismelor de răspuns la abordarea VF și VÎF în Republica Moldova; scopul lui constă în aprofundarea înţelegerii fenomenului de VF și VÎF. Concluziile acestuia vor contribui la promovarea, în continuare, a finanţării de stat la nivel central și local și prioritizarea fondurilor pentru îmbunătăţirea mecanismelor menite să asigure o mai bună protecţie și asistenţă acordată victimelor VF și VÎF. Exerciţiul de calculare a costurilor este destinat, de asemenea, facilitării unei coordonări sporite între sectoare pentru a preveni și a răspunde la cazurile de violenţă împotriva femeilor și a violenţei în familie, precum și pentru a evidenţia nivelul diferit al cheltuielilor, inclusiv cele ale sectoarelor sociale, sănătăţii, justiţiei și celor non-statale.

Acest raport a fost comandat de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), în cooperare cu Biroul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) în Republica Moldova, și elaborat de către AO „Centrul de Drept al Femeilor”, în cadrul proiectului regional „Promovarea politicilor sensibile la dimensiunea de gen în Europa de Sud-Est, faza a II-a”, implementat în Moldova cu suportul Cooperării Austriace pentru Dezvoltare (ADC).

Vedeți online/descărcați

  • Raport de estimare a costurilor violenţei în familie și a violenţei împotriva femeilor în Moldova (Română | Engleză | Rusă)
  • Sumarul Raportului de estimare a costurilor violenţei în familie și a violenţei împotriva femeilor în Moldova (Română | Engleză | Rusă)
  • [Inforgrafice] Autoritățile responsabile în cazurile de violență în familie și violență împotriva femeilor în Moldova (Română | Engleză | Rusă)
  • [Inforgrafice] Itinerarul femeilor spre servicii de suport și sprijin în Republica Moldova (Română | Engleză | Rusă)

Informație bibliografică

Anul publicației
2016
Numărul paginilor
87