Ghidul serviciilor prestate la nivel local

Imagine
Ghidul serviciilor prestate la nivel local

Ghidul serviciilor prestate la nivel local reprezintă o cartografiere a serviciilor disponibile la nivel local, în domeniile asistenței și protecției sociale, angajării în câmpul muncii, antreprenoriat, agricultură - cât și a serviciilor funciare și cadastrale. Mai mult, Ghidul conţine un capitol separat cu servicii relevante pentru migranţi (în special emigranţi), repartizate în funcţie de etapa de migraţie: etapa pre-migrare etapa migrare, etapa post-migrare. Necesitatea elaborării acestui Ghid de servicii a fost determinată de insuficiența unei informări adecvate a populației, cu privire la disponibilitatea și accesibilitatea serviciilor, cât și de utilitatea elaborării unui set comun de informații referitoare la serviciile existente și modul de accesare a acestora.

Ghidul serviciilor prestate la nivel local a fost elaborat în anul 2012, cu participarea activă a prestatorilor de servicii din raioanele pilot (Sîngerei, Telenești, Nisporeni și Cantemir) în cadrul proiectului ”Abilitarea economică a femeilor prin creșterea oportunităților de angajare în câmpul muncii în Republica Moldova”, implementat de către Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) în Moldova, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Ministerul Economiei, cu suportul financiar al Guvernului Suediei.

În perioada 2014-2015 Ghidul a fost actualizat și îmbunătățit în cadrul proiectelor “Promovarea şi protejarea drepturilor femeilor lucrătoare migrante” și “Sporirea abilitării economice a femeilor din localitățile de pe ambele maluri ale rîului Nistru în Republica Moldova” implementate de UN Women, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Domeniile tematice: Administrare publică
Tipul de resurse: Manuale / ghiduri
Anul publicației
2015
Numărul paginilor
184