Evaluarea funcționalității echipelor multidisciplinare pe cazurile de violență în familie

Image

Violența în familie este o gravă formă de încălcare a drepturilor omului, fenomenul existând atât la nivel internațional, cât și la nivel național. Mai mult, violența în familie poartă un puternic caracter gender, bazat pe raporturile sociale de inegalitate dintre femei şi bărbați. Astfel, la nivel național, între 90 și 95% din totalul victimelor violenței în familie sunt femei.

Obiectivul principal al acestei evaluări este de a reflecta situația curentă privind aplicarea cadrului normativ, documentarea bunelor practici, dar și identificarea lacunelor și provocărilor care vor servi drept suport autorităților guvernamentale și locale (inclusiv prestatorilor de servicii), reprezentanților din sectorul neguvernamental și agențiilor internaționale pentru îmbunătățirea politicilor și practicii în domeniul prevenirii, combaterii și instrumentării cazurilor de violență în familie, inclusiv, a violenței față de copii. 

Vedeți online/descărcați:

Prezentarea detaliată a studiului: RO

View online/download

Bibliographic information

Publication year
2021