Using Theater Performances to End Violence against Women in Ungheni and Cahul, Republic of Moldova

The documentary play “LIBERĂ”/ “Free” (M.A.D.E. Theater), about gender stereotypes and prejudices and addressing the issue of violence against women and its repercussions on the future generation, was performed in 12 localities from Cahul and Ungheni districts as part of EVA Project — Strengthened Gender Action in Cahul and Ungheni districts, funded by European Union and implemented by UN Women Moldova in partnership with UNICEF.

120 results found

Violence against women and girls can take various forms.

Date: Tuesday, 20 December 2022

This video was created within the "16 Days of Activism Against Gender-Based Violence" campaign, at the initiative of UN Women, in collaboration with the Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of Moldova and the National Coalition "Life Without Violence", with the financial support of Sweden.

A woman’s place is... Wherever she wants!

Date: Wednesday, 9 March 2022

Professions have no gender. Regardless of stereotypes and prejudices, women themselves can decide where they belong, what profession they want to do. It is up to women to decide.

Open dialogue with women survivors of violence

Date: Friday, 17 December 2021

The 16 Days Campaign 2021 was launched in Moldova with an Open dialogue with women survivors of violence which took place at the Parliament of the Republic of Moldova. The aim of the event was to make heard voices and perspectives of women survivors of gender-based violence. The event brought together the representatives of the Parliament, Government, civil society and development partners with women survivors of violence, to jointly call for the elimination of gender-based violence.

Primul serviciu pentru victimele violenței sexuale în Republica Moldova

Date: Friday, 10 December 2021

La Ungheni va fi creat primul serviciu specializat integrat din Republica Moldova pentru victimele violenței sexuale. Acesta urmează să fie înființat cu susținerea Consiliului Raional Ungheni în cadrul proiectului EVA – Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF.

Combatem violența împotriva femeilor în Cahul și Ungheni prin spectacole de teatru

Date: Friday, 10 December 2021

Spectacolul-document „LIBERĂ” (Teatrul M.A.D.E), despre stereotipurile și prejudecățile de gen, despre impactul negativ al violenței asupra femeilor și a repercusiunilor ei asupra generației viitoare, a fost jucat în 12 localități din raioanele Cahul și Ungheni, în cadrul proiectului EVA – Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF.

Letter to my sons, Diana Ivanov

Date: Thursday, 2 December 2021

Diana Ivanov, a blogger and influencer from Moldova, joins the 16 Days of Activism against gender-based violence and reads a letter to her sons. Diana encourages her sons to participate, as boys, in the demolition of gender stereotypes and to make toxic and sexist traditions, gender discrimination – history, once and for all.

Письмо дочери, Сорина Обрежа

Date: Thursday, 2 December 2021

Сорина Обрежа, журналистка из Молдовы, присоединяется к Компании 16 дней активных действий против гендерного насилия и читает письмо своей дочери. В письме, Сорина советует своей дочери быть самой собой несмотря на неравенства с которыми сталкиваются девушки и женщины ведь они преодолимы.

Письмо моим сыновьям, Диана Иванов

Date: Thursday, 2 December 2021

Диана Иванов, блогерка и инфлюэнсер из Молдовы, присоединяется к Компании 16 дней активных действий против гендерного насилия и читает письмо своим сыновьям. Диана советует своим сыновьям участвовать в разрушении гендерных стереотипов и делать все возможное, чтобы токсичные и сексистские традиции, а также дискриминация на гендерной основе, как можно скорее канули в небытие.

Letter to my daughter, Sorina Obreja

Date: Thursday, 2 December 2021

Sorina Obreja, a journalist from Moldova joins the 16 Days of Activism against gender-based violence and reads a letter to her daughter. Through the letter, Sorina encourages her daughter to be herself and not to be discouraged by the inequalities faced by girls and women as they are not insurmountable.

Hotarul de netrecut între flirt și hărțuire sexuală

Date: Thursday, 25 November 2021

Care sunt semnele ce ne pot ajuta să identificăm hărțuirea sexuală? De ce femeile și fetele sunt cele mai afectate? Care sunt momentele care contribuie la înrădăcinarea acestui fenomen? Ce am putea îmbunătăți pentru a preveni și combate hărțuirea sexuală ? Podcastul răspunde la aceste întrebări și ilustreză diferența clară dintre flirt și hărțuire sexuală.

The efficiency of the Istanbul Convention in combating violence against women

Date: Thursday, 30 September 2021

Violence against women crosses social, economic and national borders. The Istanbul Convention aims at preventing violence, protecting the victims and ending the impunity of perpetrators.

Eficiența Convenției de la Istanbul în combaterea violenței împotriva femeilor

Date: Thursday, 30 September 2021

Violența împotriva femeilor nu cunoaște granițe sociale, economice ori naționale. Convenția de la Istanbul are ca scop să prevină violența, să protejeze victimele și să se asigure că agresorii vor fi trași la răspundere.

Learning gender equality through graffiti in Moldova

Date: Thursday, 16 September 2021

300 young people learned gender equality through graffiti and street art in Cahul and Ungheni, Republic of Moldova. As a result, 18 murals were painted to promote gender equality and raise awareness of gender-based violence.This activity is part of EVA project "Strengthened gender equality in Cahul and Ungheni districts", funded by European Union and implemented by UN Women in partnership with UNICEF.

Învățând egalitatea de gen prin graffiti și artă stradală

Date: Thursday, 16 September 2021

Peste 300 de tineri și tinere din raioanele Cahul și Ungheni au participat la 18 ateliere practice dedicate promovării egalității de gen și combaterii violenței pe bază de gen prin intermediul artei murale și graffiti.Această activitate face parte din proiectul EVA - „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF.

Медсестры из Кагула и Унген получили антропометрическое оборудование для посещения на дому

Date: Thursday, 16 September 2021

305 семейных медсестер оснащены 305 комплектов антропометрическим оборудованием для посещения на дому; 160 из них – из Кагульского района и 145 из Унгенского района; Оборудование было передано в дар в рамках проектов Европейского Союза «EU4Moldova - Ключевые регионы» и EVA - « Содействие гендерному равенству в районах Кагул и Унгень», финансируемого Европейским Союзом и внедряемого «ООН-Женщины» совместно с ЮНИСЕФ.

Învățând egalitatea de gen prin dezbateri publice în Republica Moldova

Date: Thursday, 5 August 2021

Tinerii și tinerele de la Ungheni au participat la o dezbatere publică în care au lucrat în echipe și au răspuns la întrebarea „Are nevoie Moldova de măsuri afirmative în scopul promovării egalității de gen?” Produs realizat de Centrul Media pentru Tineri în cadrul proiectului EVA - Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women Moldova în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Learning gender equality through public debates in Republic of Moldova

Date: Thursday, 5 August 2021

Youth from Ungheni district, Republic of Moldova, had participated in a public debate where they had teamwork and answered the question “Does Moldova need affirmative measures for promoting gender equality?”This video is developed by the Youth Media Center within the EVA project ​"Strengthened Gender Action in Cahul and Ungheni districts​", funded by the European Union and implemented by UN Women Moldova in partnership with UNICEF Moldova.

Young people from ​the Republic of Moldova ​promote gender equality through life skills ​lessons

Date: Wednesday, 28 July 2021

At Rădenii Vechi Gymnasium from Ungheni district, boys and girls are crocheting, carving in wood or sewing on canvas ​regardless of their gender. ​The school encourages them and promotes gender equality ​through these life skills ​lessons.​This video is developed by the Youth Media Center within the EVA project ​"Strengthened Gender Action in Cahul and Ungheni districts​", funded by the European Union and implemented by UN Women Moldova in partnership with UNICEF Moldova.

Fighting gender stereotypes through Taekwondo in Moldova

Date: Wednesday, 28 July 2021

Courage, resilience, strength, confidence - everything ​a girl needs to win and fight gender stereotypes.16​-years​-old ​Snejana has six years of Taekwondo training in Cahul, Republic of Moldova. ​After receiving her first black belt, she says "There are nine black belts, and I would like to grow as much as possible,".​​This video is developed by the Youth Media Center within the EVA project ​"Strengthened Gender Action in Cahul and Ungheni districts​", funded by the…