Sectorul privat

„Da, eu programez” - fetele GirlsGoIT au împărtășit istoriile lor la cel mai mare eveniment ICT din Moldova
GirlsGoIT la summit-ul anual ICT. Foto: UN Women

Partenerii „GirlsGoIT”

Pentru a împuternici femeile și fetele în domeniul TIC și a continua inițiativa noastră „GirlsGoIT”, noi am colaborat cu companii locale din domeniul TIC, dornice să contribuie. Drept rezultat, Endava, FFW Agency, Moldcell și Mixbox au susținut școala de vară „GirlsGoIT 2017”, în cadrul căreia 65 de fete cu vârste cuprinse între 16 și 20 de ani au învățat web development, robotica, imprimarea 3D și alte cursuri.

Compania FFW Agency – un susținător activ al școlii „GirlsGoIT” și al femeilor din domeniul TIC – a oferit poziții de stagiu pentru două participante ale „GirlsGoIT”. Mai mult, ea a pledat pentru promovarea femeilor în domeniul TIC la evenimentul Moldova ICT Summit. Și compania DAS Solutions a oferit stagii de practică pentru două fete pentru a susține viitoarele lor cariere în domeniul tehnologiei informației.

În cadrul inițiativei „GirlsGoIT”, noi am antrenat sectorul privat, precum și agenții guvernamentale, organizații internaționale, reprezentanți ai societății civile și participantele școlii „GirlsGoIT” în procesul de dezvoltare în comun a Strategiei 4E pentru a împuternici femeile din și prin intermediul TIC, concentrându-ne pe patru paliere, și anume, educație, antreprenoriat, angajare și egalitate.

Principiile de abilitare a femeilor

În parteneriat cu ODIMM (Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii), noi lucrăm la integrarea principiilor de abilitare a femeilor pentru a asigura respectarea egalității de gen și a drepturilor femeilor la locul de muncă și în sectorul privat în general. Respectarea principiilor de abilitare a femeilor va asigura participarea deplină a femeilor în toate sectoarele și la toate nivelurile de activitate, contribuind astfel la consolidarea economiei, la dezvoltarea unei societăți mai egale și mai echitabile, și la îmbunătățirea vieții pentru bărbați, femei și comunități. Împreună noi am promovat principiile de abilitare a femeilor în rândul companiilor din Moldova și am lansat discuții despre egalitatea de gen. Drept rezultat, peste 250 de companii moldovenești din diferite domenii s-au angajat să adopte principiile de abilitare a femeilor. La nivel global peste 7000 de companii și-au luat angajamentul să respecte aceste principii.

Principiile de abilitare a femeilor: