Parteneriate

În armonie cu mandatul său internațional de a ajuta statele membre să pună în aplicare standardele privind egalitatea de gen, de la înființare în 2010, UN Women, sprijină eforturile Guvernului Republicii Moldova de a realiza egalitatea de gen și de a abilita femeile. Mai mult

UN Women contează pe susținerea societății civile la realizarea obiectivelor sale strategice și a mandatului privind egalitatea de gen și abilitarea femeilor.  Grupul consultativ al societății civile  oferă informații și consultanță pentru munca noastră. Mai mult

Din anul 2010, eforturile UN Women în Moldova vizează și influența mass-mediei asupra egalității de gen. În parteneriat cu Asociația Presei Independente și mai multe instituții media, noi căutăm oportunități de a spori nivelul de informare despre egalitatea de gen... Mai mult

Academia de Studii Economice din Moldova  este unul dintre partenerii strategici ai UN Women, care ajută la integrarea dimensiunii de gen în planurile de studii universitare la toate nivelurile, dar și la dezvoltarea bazei de cunoștințe privind problemele gender în raport cu politici publice și decizii de bugetare. Mai mult

Pentru a împuternici femeile și fetele în domeniul TIC și a continua inițiativa noastră „GirlsGoIT”, noi am colaborat cu companii locale din domeniul TIC, dornice să contribuie. Mai mult