UN Women lansează o pictură murală pentru a încuraja femeile să combată inegalitățile de gen și să conteste rolurile sociale prestabilite

Data:

Un mural dedicat egalității de gen care ilustrează femei în diferite profesii percepute preponderent tipic masculine a fost pictat la Chișinău. Muralul a fost pictat de Urban Spirit Family la inițiativa UN Women Moldova, cu sprijinul financiar al Suediei.

Pictura murala profesii

Prin lansarea acestui mural, UN Women și-a propus să sensibilizeze societatea asupra discrepanței de gen copleșitoare care există în diverse domenii de activitate economică. Aceste diferențe își au rădăcinile în stereotipurile și normele sociale care atribuie femeilor și bărbaților roluri sociale și profesii prestabilite, considerate tipic feminine sau tipic masculine. Fiind ferm ancorate în societate, aceste preconcepții contribuie la perpetuarea inegalităților de gen și limitează oportunitățile femeilor.

Conform Biroului Național de Statistică, ponderea femeilor și bărbaților diferă semnificativ pe activități economice și este influențată, în mare parte, de profilul activităților economice. Astfel, femeile se regăsesc cu preponderență în activitățile de sănătate și asistență socială – 81% din numărul mediu total de salariați din această activitate, învățământ – 76,7%, activități financiare și de asigurări – 70,1%. Bărbații predomină în activitățile de construcții – 86,8% din totalul de salariați din această activitate, agricultură, silvicultură și pescuit – 73%, transport și depozitare – 71,8%. 

Pictura murala profesii RTEC

„Femeile și fetele pot decide căror domenii să se dedice, și nu contează dacă asta înseamnă să activeze într-un domeniu dominat de bărbați. UN Women militează pentru o lume în care fetele și femeile decid ele înseși și pot alege să își construiască cariere care sparg tiparele și stereotipurile. Astfel, prin intermediul acestui mural și al video-ului produs, vrem să încurajăm fetele și femeile să conteste rolurile sociale prestabilite. Normele sociale și culturale, stereotipurile de gen nu trebuie să le împiedice să își atingă scopurile și să devină oricine își doresc ele să devină.” a menționat Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară UN Women Moldova.

În același timp, UN Women subliniază faptul că utilizarea unui limbaj sensibil la gen  și incluziv  este de o importanță majoră. Astfel, feminizarea (adică utilizarea termenilor feminini corespunzători celor masculini sau utilizarea ambilor termeni) este o practică necesară și obligatorie. Utilizarea formelor de feminin pentru ocupații este necesară, pentru că, utilizarea exclusivă a termenilor masculini accentuează percepția stereotipizată conform căreia femeile ar ocupa funcțiile rezervate bărbaților. În acest context trebuie subliniată aprobarea, la sfarșitul lunii septembrie a anului curent, a structurii Clasificatorului Ocupațiilor care prevede expunerea ocupațiilor la feminin în cazul în care ocupația are termen echivalent feminin atestat în surse lexicografice. Structura Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova este disponibilă aici.

Pictura murală poate fi găsită pe str. Mitropolit Dosoftei 146, Regia Transport Electric Chișinău.