Femeile și fetele rome au inaugurat seria de evenimente dedicate Zilei internaționale a Romilor

Data:

Femeile și fetele rome au organizat un marș cu genericul „Cunoaște-mă. Acceptă-mă”, urmat de o masă rotundă la care au fost discutate problemele cu care se confruntă în calea integrării în societate și în dorința de a păstra tradițiile comunității rome. Evenimentul a fost organizat de Platforma Femeilor Rome „ROMNI” în parteneriat cu UN Women, lansând seria de evenimente desfășurate cu ocazia Zilei Internaționale a romilor.

Roma Day
Marșul organizat de femeile și fetele rome cu genericul „Cunoaște-mă. Acceptă-mă”
Credit foto: Aurel Obreja/ UN Women

Marșul a fost organizat pentru a sensibliza publicul față de stereotipurile care încă sunt adânc înrădăcinate în societeatea noastră dar și pentru a încuraja fetele și femeile din comunitatea romă să fie promotoare ale schimbării. Marșul a celebrat femeile rome care, în pofida discriminării și a prejudecăților, luptă pentru o societate incluzivă, fără să uite tradițiile și cultura lor. La eveniment au participat femei rome din Republica Moldova și refugiate din Ucraina, reprezentanți și reprezentante ai societății civile și comunității internaționale.

Roma Day
Marșul organizat de femeile și fetele rome cu genericul „Cunoaște-mă. Acceptă-mă”
Credit foto: Aurel Obreja/ UN Women

În Moldova, femeile şi fetele rome continuă a fi unul dintre grupurile cele mai defavorizate, fapt determinat de o serie de factori discriminatori în bază de gen, clasă, etnie, rasă, care influențează nu doar rolul şi poziţia acestora în cadrul comunităţii, dar şi egalitatea accesului la educaţie, piaţa muncii, obţinerea veniturilor, asistenţa medicală, protecţia socială, viaţa civică şi politică, justiţie. La masa rotundă, organizată după desfășurarea marșului, autoritățile, reprezentantele și reprezentanții comunității rome au făcut un schimb de opinii despre barierele și oportunitățile existente în societate pentru femeile rome, eforturile de incluziune și, în același timp, de păstrare a tradițiilor și culturii rome, precum și implementarea Programului pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova 2022-2025.

Roma Day
Program artistic în cadrul evenimentului dedicat Zilei internaționale a Romilor
Credit foto: Aurel Obreja/ UN Women

„Femeile rome au nevoie de încurajare și sprijin. Avem exemple pozitive de reușite ale femeilor rome și trebuie să le încurajăm să candideze în alegeri ca să fie vocea femeilor rome în administrație și astfel să contribuie la eliminarea inegalităților”, a spus Dominika Stojanoska, reprezentanta de țară UN Women Moldova la deschiderea discuțiilor din cadrul mesei rotunde „Femeia romă - aici și acum. Cunoaște-mă. Acceptă-mă”.

Roma Day
Dominika Stojanoska, reprezentanta de țară UN Women Moldova la deschiderea discuțiilor din cadrul mesei rotunde „Femeia romă - aici și acum. Cunoaște-mă. Acceptă-mă”
Credit foto: Aurel Obreja/ UN Women

Președinta Platformei Femeilor Rome „ROMNI”, Elena Sîrbu, a făcut o retrospectivă a discriminărilor la care a fost supusă de-a lungul timpului comunitatea romă, subliniind că femeile rome vor schimbare, dar au nevoie de sprijin, încurajare și înțelegere. Femeile rome, în pofida discriminării și a stereotipurilor, luptă pentru o societate incluzivă, fără să uite despre tradițiile și cultura lor.

Roma Day
Elena Sîrbu, președinta Platformei Femeilor Rome „ROMNI” la deschiderea discuțiilor din cadrul mesei rotunde „Femeia romă - aici și acum. Cunoaște-mă. Acceptă-mă”
Credit foto: Aurel Obreja/ UN Women

Deputatul Radu Marian a adus exemple din propria familie de impact pozitiv al implicării femeilor rome în societate, făcând apel la curaj și ambiție și menționând că unul dintre obiectivele primare este să ne cunoaștem mai bine.

Roma Day
Deputatul Radu Marian la deschiderea discuțiilor din cadrul mesei rotunde „Femeia romă - aici și acum. Cunoaște-mă. Acceptă-mă”
Credit foto: Aurel Obreja/ UN Women

Președintele Coaliției „Vocea Romilor” Marin Alla a menționat mai multe bariere care împiedică afirmarea socială a femeilor rome. „Trebuie să discutăm cu bărbații romi și să le explicăm că femeile educate nu sunt un atentat la tradițiile rome, mamele rome trebuie să trimită copiii la școală ca aceștia să aibă șansa să reușească, totodată trebuie să avem grijă ca voința personală pentru educație, angajare să nu ducă la asimilarea romilor”, spune Marin Alla.

Femei rome cu parcurs diferit și-au prezentat istoriile subliniind că fiind angajate, având studii, continuă să fie rome, cinstesc cultura romă și sunt mândre de cine sunt. Femei refugiate din Ucraina, femei mediatoare comunitare din dreapta și stânga Nistrului au vorbit despre barierele în educație, documentare, acces la servicii de sănătate și constrângerile cu care se confruntă femeile rome în viața de zi cu zi.

Roma Day
Panel de discuții în cadrul mesei rotunde „Femeia romă - aici și acum. Cunoaște-mă. Acceptă-mă” Credit foto: Aurel Obreja/ UN Women

Despre documentarea romilor, abandonul școlar, mariajul timpuriu, lipsa oportunității de a studia în limba maternă, stigma internă, rolul mediatorilor comunitari, criza refugiaților și provocările persoanelor refugiate de etine romă au discutat reprezentantele și reprezentanții comunității rome cu Adriana Cazacu, Secretară de Stat la Ministerul Educației, Oxana Gumennaia, adjuncta Avocatului Poporului, Yan Feldman, președintele Consiliului pentru Egalitate, Nicolae Radița, directorul general adjunct al Agenției Relații Interetnice, Valeriu Căldăraru, Director executive al Asociației naționale a mediatorilor comunitari, Iulian Popov, Șef al Direcției azil și integrare, Inspectoratul General pentru Migrație și Marco Buono, Șef de misiune Intersos Moldova.

Roma Day
Panel de discuții în cadrul mesei rotunde „Femeia romă - aici și acum. Cunoaște-mă. Acceptă-mă”
Credit foto: Aurel Obreja/ UN Women

UN Women va organiza, pe parcursul anului, o serie de acțiuni pentru a susține femeile rome și pentru a le încuraja să se implice activ în viața socială, economică și politică din țară.

Ziua internaţională a romilor este sărbătorită anual la 8 aprilie, în cinstea recunoaşterii culturii, istoriei şi drepturilor milioanelor de romi din toată lumea, dar şi pentru a atrage atenţia asupra provocărilor de discriminare cu care se confruntă comunităţile de romi din Europa şi de pretutindeni.